І. Наукові доповіді, аналітичні та доповідні записки:

  1. «Національні цінності та інтереси України в контексті ризиків їх трансформацій».

Доповідач: д.е.н., проф. Степанов В.М.

  1. «Інтеграційні механізми розвитку українського ринку плодоовочевої продукції».

Доповідач: к.е.н., с.н.с. Тараканов М.Л.

  1. «Першочергові заходи з розвитку регіональних ринків плодоовочевої продукції»

Доповідач: к.е.н., с.н.с. Тараканов М.Л.

 

ІІ. Про результати виконання:

  1. ІІ етапу НДР «Розвиток відносин власності у рекреаційно-туристичному природокористуванні приморських регіонів України» (2016-2018рр.).

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І.

  1. ІІ етапу НДР «Загрози та ризики екологобезпечному розвитку секторів економіки Українського Причорномор’я» (2016-2018рр.).

Доповідач: д.е.н., проф. Степанов В.М.

 

Учений секретар Вченої Ради,

д.е.н., с.н.с.


Н.І. Хумарова