Доповідач: д.е.н., проф. Котлубай О.М.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Котлубай О.М.
 
3. «Пропозиції щодо забезпечення збалансованого розвитку соціального потенціалу підприємництва в Україні»
Доповідач: д.е.н., пров.н.с. Шлафман Н.Л.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Уманець Т.В.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Горячук В.Ф.
 
Доповідач: к.е.н., н.с. Антонюк П.О.
 
7. «Методичні рекомендації щодо оцінки і подолання асиметрії у розвитку інноваційно активного підприємництва» 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лазарєва Є.В.
 
Доповідачи: д.е.н., гол.н.с. Андрєєва Н.М., м.н.с. Булишева Д.В.
 
 Доповідач: д.е.н., с.н.с. Андрєєва Н.М.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Лисюк В.М.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Нікішина О.В.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Тараканов М.Л.
 
Доповідач: к.е.н., доц. Єрмакова О.А.
 
Доповідач: к.е.н., доц. Єрмакова О.А.
 
15. «Пропозиції щодо формування організаційно-економічних основ створення Фонду енергоефективності для стимулювання впровадження енергоефективних та альтернативних технологій для усунення соціо-еколого-економічних загроз»
Доповідач: к.е.н., н.с. Гетьман О.Л.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Познанська І.В.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Познанська І.В.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Котлубай О.М.
 
Доповідач: д.е.н.,с.н.с. Шлафман Н.Л.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І.
 
Доповідач: гол.н.с., д.е.н., проф. Степанов В.Н.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Нікішина О. В.
 
Доповідач: с.н.с., к.філос.н. Сараєва І.М.    
 
Доповідач: д.е.н., проф. Лисюк В.М.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Осипов В.М.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Бондаренко С.А.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. А.І. Мартієнко
 
Доповідач: д.е.н., проф. Уманець Т.В.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Горячук В.Ф.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Садченко О.В.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лазарєва Є.В.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Осипов В.М.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Осипов В.М.
 
Доповідач: д.г.н., проф., Дергачов В.О.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Карпінська Г.В.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Андрєєва Н.М.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Ільченко С.В.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Ільченко С.В.
 
Доповідач: к.е.н., н.с. Антонюк П.О.
 
41. «Системологія загроз й ризиків в контексті соціо-еколого-економічних проблем приморських регіонів»
Доповідач: д.е.н., проф. Степанов В.М.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Тараканов М.Л.