13 травня 2021 року об 14-00 год. на засіданні вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації РОГОВ В’ячеслав Георгійович  на тему: «ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СУДНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 32).

Автореферат дисертації

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Ільченко Світлана Віталіївна, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, завідувач відділу ринку транспортних послуг

кандидат економічних наук, доцент  Зайцева Олена Іванівна, Херсонський національний технічний університет, професор кафедри менеджменту, маркетингу і туризму


19 березня 2021 року об 11-00 год. на засіданні вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Андрущенко Олесі Сергіївни  на тему: «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДООХОРОННОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 32).

Автореферат дисертації

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Хлобистов Євген Володимирович, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Міністерство освіти і науки України, професор кафедри екології

кандидат економічних наук Курбатова Тетяна Олександрівна, Сумський державний університет, Міністерство освіти і науки України, старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин


29 листопада 2019 року о 14-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Коджебаш Аліни Петрівни на тему: "ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 32)

Автореферат дисертації 

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Губанова Олена Ростиславівна, Одеський державний екологічний університет Міністерства освіти і науки Українизавідувач кафедри економіки природокористування

кандидат економічних наук, доцент Шевченко Тетяна Іванівна, Сумський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, старший науковий співробітник науково-дослідної частини


 

29 листопада 2019 року об 11-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Шуптар-Пориваєвої Наталії Йосипівни на тему: "ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ЕЛЕКТРОННИМИ ВІДХОДАМИ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 32)

Автореферат дисертації 

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Андрєєва Наталя Миколаївна, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, головний науковий співробітник відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів

кандидат економічних наук, доцент Шевченко Тетяна Іванівна, Сумський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, старший науковий співробітник науково-дослідної частини


14 грудня 2018 року о 14-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Тютюнник Ганни Олексіївни на тему: "ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 32)

Автореферат дисертації 

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор  Зіновчук Наталія Василівна, Інститут агроекології і природокористування НААН України, провідний науковий співробітник лабораторії екологічного менеджменту

доктор економічних наук, старший науковий співробітник Ходаківська Ольга Василівна, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України, завідувач відділу земельних відносин та природокористування


 

14 грудня 2018 року об 11-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Попика Олега Володимировича на тему: "ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ УРБАНІЗОВАНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 32)

Автореферат дисертації 

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Бистряков Ігор Костянтинович, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", заступник директора з наукової роботи

доктор економічних наук, професор Черчик Лариса Миколаївна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту


 

29 листопада 2018 року об 11-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Козловцевої Валентини Анатоліївни на тему: "ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ВИРОБНИЦТВ В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 32)

Автореферат дисертації

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Грановська Людмила Миколаївна, ДУ "Інститут зрошуваного землеробства НААН України", головний науковий співробітник лабораторії економіки

доктор економічних наук, професор Мішенін Євген Васильович, Сумський державний університет, професор кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування


 

15 листопада 2018 року об 11-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Ніколи Світлани Олегівни на тему: "ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 32)

Автореферат дисертації

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Ілляшенко Сергій Миколайович, Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю

доктор економічних наук, професор Черчик Лариса Миколаївна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту


 

15 листопада 2018 року о 14-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Жусь Оксани Миколаївни на тему: "ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 32)

Автореферат дисертації

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, старший науковий співробітник Шлафман Наталія Леонідівна, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, провідний науковий співробітник відділу розвитку підприємництва

доктор економічних наук, професор Іванов Юрій Борисович, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, заступник директора з наукової роботи


 

25 жовтня 2018 року об 11-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Бондаренко Світлани Анатоліївни на тему: "ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ", представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 32)

Автореферат дисертації

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Бабенко Віталіна Олексіївна, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, професор кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи

доктор економічних наук, професор Гудзинський Олексій Дмитрович, Національний університет біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України, професор кафедри менеджменту імені проф. Й.С. Завадського

доктор економічних наук, професор Прокопенко Ольга Володимирівна, ПВНЗ Міжнародний гуманітарний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри економіки і міжнародних економічних відносин


 

25 жовтня 2018 року о 15-00 год. на засідання спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Козир-Чепурної Марії Анатоліївни на тему: "МЕХАНІЗМИ УЗГОДЖЕННЯ ПЛАНІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 32)

Автореферат дисертації

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Довбня Світлана Борисівна, Національная металургійна академія України Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки та підприємництва

доктор економічних наук, професор Ковальов Анатолій Іванович, Одеський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, проректор з наукової роботи


 

16 березня 2018 року об 11-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Крисак Алли Іванівни на тему: "РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ", представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 32)

Автореферат дисертації

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, старший науковий співробітник Андрєєва Наталя Миколаївна, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, головний науковий співробітник відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів

доктор економічних наук, професор Ступень Михайло Григорович, Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри земельного кадастру, декан землевпорядного факультету

доктор економічних наук Шворак Анатолій Максимович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри обліку і аудиту


 

15 березня 2018 року об 11-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Кириленко Оксани Миколаївни на тему: "ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОДІЯЛЬНИХ ДІЛЬНИЦЬ ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 32)

Автореферат дисертації 

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Гурнак Віталій Миколайович, Національний транспортний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри транспортного права та логістики

доктор економічних наук, професор Зоріна Олена Іванівна, Український державний університет залізничного транспорту Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри маркетингу

доктор економічних наук, професор Ейтутіс Георгій Дмитрович, Державний університет інфраструктури та технологій Міністерства освіти і науки України, професор кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування


 

15 березня 2018 року о 14-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Бойко Марії Олександрівни на тему: "НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТИВІДОРНОЇ КОМПАНІЇ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 32)

Автореферат дисертації

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Жихарєва Влада Вікторівна, Одеський національний морський університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки і фінансів

доктор економічних наук, доцент Карпенко Оксана Олександрівна, Державний університет інфраструктури та технологій Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри управління та економіки водного транспорту


 

07 квітня 2017 року об 11-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Попової Марії Олександрівни на тему: "ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДИНАМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ У ПРИРОДООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ", представленної на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 47)

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Прокопенко Ольга Володимирівна, Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економічної теорії

доктор економічних наук, професор Степанов В′ячеслав Миколайович, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, головний науковий співробітник відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів 


 

07 квітня 2017 року о 14-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Вартанян Ганни Валеріївни на тему: "ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ",

представленної на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спецільністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 47)

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Черчик Лариса Миколаївна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту

кандидат економічних наук, доцент Самодай Валентина Петрівна, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри економіки та бізнесу


 

17 березня 2017 року об 11-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Литвиненко Катерини Олександрівни на тему: "НАУКОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ВПЛИВУ СТАНУ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управлення підприємствами (за видами економічнної діяльності).

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 47)

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки и техніки України Бутенко Анатолій Іванович, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, завідувач відділу розвитку підприємництва

доктор економічних наук, професор Прохорова Вікторія Володимирівна, Українська інженерно-педагогічна академія Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки та організації діяльності суб′єктів господарювання


 

02 лютого 2017 року об 11-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Булишевої Дар'ї Володимирівни на тему "ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН РЕКРЕАЦІЙНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища.

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 47)

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Бистряков Ігор Костянтинович, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", завідувач відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами

доктор економічних наук, професор Мішенін Євген Васильович, Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки 


 

02 лютого 2017 року о 14-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Рачковського Едуарда Анатолійовича на тему "ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИБОРУ ЦІЛЬОВИХ СЕГМЕНТІВ РИНКУ ДЛЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 47)

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Гринчуцький Валерій Іванович, Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки підприємcтв і корпорацій

кандидат економічних наук, доцент Некрасова Любов Аркадіївна, Одеський національний політехнічний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри економіки підприємств


 

27 жовтня 2016 року об 11-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Судник Надії Віталіївни на тему "ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОРЕНДОВАНОГО ФЛОТУ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 47)

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор  Ніколаєва Людмила Леонідівна, Національний університет  «Одеська морська академія» Міністерства освіти і науки України,  завідувач кафедри морських перевезень

доктор економічних наук, професор  Боняр Світлана Михайлівна  Київська державна академія водного транспорту  імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного  Міністерства освіти і науки України, декан факультету управління і технологій


07 жовтня 2016 року об 11-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Князєвої Тетяни В′ячеславівни на тему "ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕДУМОВ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ", представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 47)

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Купінець Лариса Євгенівна, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, завідувач відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів

 доктор економічних наук, професор Прокопенко Ольга Володимирівна, Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економічної теорії

 доктор економічних наук, професор Хлобистов Євген Володимирович, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН  України", завідувач відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку


07 жовтня 2016 року о 15-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Любченко Вікторії Олегівни на тему "ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСИФІКАЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА (РЕГІСТРА СУДЕН)", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спецільністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 47)

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, профессор Боняр Світлана Михайлівна, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Міністерства освіти і науки України, декан факультету управління і технологій

кандидат економічних наук Редіна Євгенія Валентинівна, Національний університет «Одеська юридична академія» Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри національної економіки


 

30 червня 2016 року о 15-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Гришиної Наталії Володимирівни на тему "ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 47)

Автореферат дисертації

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Ляшенко Вячеслав Іванович, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, завідувач відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва

кандидат економічних наук, доцент Карпов Володимир Анатолійович, Одеський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри економіки та управління національним господарством


 

 

30 червня 2016 року об 11-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Єфімової Ганни Вікторівни на тему "Теоретико-методологічні засади реструктуризації підприємств суднобудування", представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 47)

Автореферат дисертації

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Кизим Микола Олександрович, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, директор

доктор економічних наук, професор Жихарєва Влада Вікторівна, Одеський національний морський університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки підприємств і підприємництва на морському транспорті

доктор економічних наук, професор Прохорова Вікторія Володимирівна, Українська інженерно-педагогічна академія Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки та організації діяльності суб'єктів господарювання


  

27 травня 2016 року об 11-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Рубеля Олега Євгеновича на тему "НЕОІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У СИСТЕМІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ", представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 47)

Автореферат дисертації

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України Третяк Антон Миколайович, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів, директор ННІ економіки та екології природокористування

доктор економічних наук, професор Александров Іван Олександрович, Одеський національний політехнічний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку

доктор економічних наук, професор Садченко Олена Василівна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів


 

04 березня 2016 року о 14-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Аверіхіної Тетяни Володимирівни на тему "НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРОВИРОБНИКІВ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 47)

Автореферат дисертації

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Ілляшенко Сергій Миколайович, Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю

доктор економічних наук, професор Садченко Олена Василівна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів


 

04 березня 2016 року об 11-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Калбанцової-Райлян Алли Ігорівни на тему "ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РІЧКОВОГО БАСЕЙНУ ДНІСТРА", представленої на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 47)

Автореферат дисертації

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Голян Василь Анатолійович, ДУ «Інститут економіки та сталого розвитку НАН України», заступник директора з науково-організаційної роботи

доктор економічних наук, професор Ковальов Володимир Георгійович, Одеський державний екологічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту природоохоронної діяльності


 

04 грудня 2015 року об 11-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист кандидатської дисертації Онешко Світлани Володимирівни на тему: «ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ПОРТОВОГО ОПЕРАТОРА» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 47)

Автореферат дисертації

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Кібік Ольга Миколаївна, Національний університет "Одеська юридична академія" Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри національної економіки

кандидат економічних наук, доцент Нікулін Сергій Георгійович, Державне підприємство "Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інституту морського транспортну «ЧорноморНДІпроект»" Міністерства транспорту та зв'язку України, директор


 

4 грудня 2015 року о 14-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради  Д 41.177.01 відбудеться захист кандидатської дисертації Андрієнко Наталії Миколаївни  на тему: «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА»  за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 47)

Автореферат дисертації

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Мізюк Богдан Михайлович, Львівська комерційна академія Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті 

доктор економічний наук, професор Пилипчук Володимир Петрович, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана" Міністерства освіти і науки України, заступник завідувача кафедри маркетингу 


 

 

29 жовтня 2015 року об 11-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист кандидатської дисертації Жавнерчик Олесі В’ячеславівни на тему: «ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ» за спеціальністю 08.00.06економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 47)

Автореферат дисертації

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України Третяк Антон Миколайович, Навчальн-науковий інститут економіки та екології природокористування у складі Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України, директор

доктор економічних наук, професор Зіновчук Наталя Василівна, Житомирський національний агроекологічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування 


 

29 жовтня 2015 року о 14-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист кандидатської дисертації Хумарова Олексія Андрійовича на тему: «ВПРОВАДЖЕННЯ РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ У СФЕРУ ПОВОДЖЕННЯ З ВИКИДАМИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В УКРАЇНІ» за спеціальністю 08.00.06економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 47)

Автореферат дисертації

Дисертація

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Сотник Ірина Миколаївна, Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри економіки та бізнес-адміністрування 

доктор економічних наук, професор Шевчук Василь Якович, Центр досліджень сталого розвитку, генеральний директор