очолює д.е.н., професор
                                                                                                                          Купінець Лариса Євгеніївна
                                                                                                                               Рік заснування – 1971 р.

    Наукова діяльність відділу пов'язана з розробкою методології господарського освоєння ресурсів морського середовища та підвищення економіко-екологічної ефективності використання природно-ресурсного потенціалу, забезпечення економіко-екологічної безпеки приморських регіонів.

 Наукові напрямки:
- теоретичні і прикладні основи формуван-ня системи інтегрованого управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю з метою підвищення соціально-економічної ефективності використання природних ресурсів приморських регіонів і континентального шельфу України;

- методологічні і методичні основи формування економіко-екологічного прогнозування соціально-економічного розвитку, ресурсно-екологічних трансформацій, природно-техногенних кризових ситуацій;
- методологічні и методичні проблеми формування теорії та практики антикризового управління природокористуванням;
- теоретичні і прикладні питання формування і реалізації механізмів забезпечення економіко-екологічної національної та міжнародної безпеки господарської діяльності в приморських регіонах і на акваторіях морів і океанів – важливих елементів виживання людства та природної спадщини.

  

Історична довідка:

У 1971 році, через рік після організації Одеського відділення Інституту економіки АН УРСР, було створено відділ економіки моря і Світового океану (з січня 1992 р. - економіко-екологічних проблем приморських регіонів), який очолив д.е.н., проф., член-кореспондент М.Т. Мелешкін.

Створення відділу такого профілю було здійснено вперше в СРСР і обумовлено новими факторами - викликами другої половини ХХ століття, пов'язаними з новими тенденціями освоєння природних ресурсів Світового океану, а саме:

- в 1971 році Генеральна Асамблея ООН оголосила період з 1971 по 1980 роки океанологічним десятиріччям (резолюція 2427-ХХIII), підкреслюючи зростаюче значення Світового океану у житті людства на найближчі десятиліття;

- в 1960-1970 -ті роки в Україні почала бурхливо розвиватись морська наука (вперше були створені Морський гідрологічний інститут АН УРСР, Севастопольська біологічна станція в складі Інституту біології південних морів АН УРСР, в м. Одесі та м. Севастополь були створені філії Державного океанографічного інституту та ін.);

- в Українському Причорномор’ї почали інтенсивно розвиватись морський транспортний комплекс (з'явилися нові морські порти Іллічівськ, Південний, Білгород-Дністровський, Усть-Дунайськ) і суднобудівні підприємства (у Миколаєві, Херсоні, Керчі, Севастополі, Феодосії);

- Чорноморський флот, що базувався в портах України, перетворився на одну з найпотужніших військово-морських структур в Європі.

Основним напрямком роботи відділу з моменту його створення був пошук шляхів і напрямків найбільш раціонального використання природних ресурсів морів і океанів з урахуванням необхідності їх відтворення; рішення економіко-екологічних проблем взаємодії процесів економічного розвитку і навколишнього середовища, у т.ч. таких, як підвищення народногосподарської ефективності господарської діяльності в приморських регіонах України; вирішення завдання запобігання забруднення Чорного моря континентальними скидами шляхом прогнозування його стану.

У різні роки в відділі працювали і працюють такі вчені, як Д.М. Толмазін, М.А. Розенгурт, О.В. Живицький, Н.Г. Ковальова, Р.О. Крижановський, С.К. Харічков, В.І. Моцаренко, Т.П. Галушкіна, Л.Л. Круглякова, Е.О. Доманюк, В.Б. Дроздов, О.М. Громова, В.М. Степанов , Н.І. Хумарова, В.О. Дергачов, В.В. Літовченко, І.Л. Літовченко, Н.М. Андрєєва, Л.Є. Купінець, О.Є. Рубель, О.О. Фесенко (Чуприна), В.І. Золотов, С.Г. Дем'яненко (Шунтова), Є.С. Пак, А.М. Медяная.

За час функціонування відділу було надруковано більше 120 фундаментальних наукових монографічних робіт, підготовлено 5 докторів та понад 30 кандидатів наук, які успішно використовують свій науковий потенціал у вирішенні актуальних економіко-екологічних проблем приморських регіонів. Науковий потенціал відділу розвивають 4 доктори (Андрєєва Н.М., Купінець Л.Є., Степанов В.М., Рубель О.Є.) та 3 кандидати економічних наук (Гетьман О.Л., Малькова О.В., Тютюнник Г.О.).

Вчений секретар відділу - к.е.н. Гетьман Олена Леонідівна.