На конференції будуть представлені нові результати теоретичних та експериментальних досліджень у галузі економіки, управління та безпеки транспорту за останні роки.

Робота конференції буде організована по секціях:

1. Перспективи розвитку транспортного комплексу. Голова секції – доктор економічних наук, професор О.М. К отлубай. 

2. Економіка, логістика, маркетинг та управління транспортними системами. Голова секції – доктор економічних наук, професор М.І. Міщенко. 

3. Структурна реформа на залізничному транспорті. Голова секції – доктор економічних наук, професор Ю.С. Бараш. 

4. Формування та розвиток соціально - економічної безпеки транспортних систем в умовах глобальної ринкової трансформації. Голова секції – доктор економічних наук, професор Л.С. Головкова. 

5. Математичне та комп’ютерне моделювання економічних процесів на транспорті. Голова секції - доктор технічних наук, професор В.В. Скалозуб.

6. Облік , аудит та оподаткування. Голова секції - доктор економічних наук, доцент В. В. Бобиль. 

 

Заявки та матеріали приймаються до 15 квітня 2017р.

 

Більш детально у інформаційному листі.