18 листопада 2021 року ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України» спільно з колегами з інших наукових закладів та установ було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Транспорт та логістика: сучасні виклики та перспективи розвитку» (Transport & Logistics: Current Challenges and Prospects).

 

                            

05 жовтня 2021 р. відбудеться фінальна конференція проєкту Master in SMArt transport and LOGistics for cities / Smalog у Національному університеті міського господарства ім. О.М. Бекетова за участю всіх виконавців проєкту з країн Італії, Німеччини, України та Грузії.

25 червня 2021 року пройшов семінар-тренінг міжнародного проєкту "Let’s Cycle At The Black Sea" Спільної операційної програми "Black Sea Basin 2014-2020"!

        Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

Оголошення про зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

 8 - 10 червня 2021 року відбудеться акредитаційна експертиза освітньої програми «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD)з використанням технічних засобів відеозв’язку.

 

У зв’язку з хворобою здобувача, засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 41.177.004  Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України щодо прилюдного захисту дисертації Назаренко  Юлії Андріївни «Теоретико-методичні засади капіталізаціЇ підприємств України в контексті валової доданої вартості та прихованих активів», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка», яке планувалося на 29 червня 2021 року, переноситься на пізніший термін, який буде оприлюднено додатково.

 

Рада молодих вчених ІПРЕЕД НАН України вітає Інститут з річницею!