В Інституті створено та здійснює діяльність спеціалізована Вчена рада з присудження наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук з наступних спеціальностей:

Д 41.177.02 (Наказ МОН України № 1279 від 06.11.2014 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 31 жовтня 2014 року») – за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».