Інформація про захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії у разових радах

 

 Дата розміщення оголошення – 15 листопада 2021 р.

  Спеціалізована вчена рада ДФ 41.177.005 Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (Наказ МОН України  від 10 листопада 2021 року №1214) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ніколайчук Тетяни Олексіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».
Захист дисертації відбудеться 16 грудня 2021 року, 14.00 за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 29, Зал засідань Вченої ради, к. 32, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України*.

* - Зауваження та звернення надсилаються за адресою: у письмовому вигляді - Cпеціалізована вчена рада ДФ 41.177.005, Французький бульвар, 29, м. Одеса, 65044; 

або на  електронну пошту з приміткою "Голові Cпеціалізованої вченої ради ДФ 41.177.005" :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 Долучитися до засідання у Zoom: 

Ідентифікатор засідання:  

ПІБ здобувача Ніколайчук Тетяна Олексіївна
Тема дисертації «Формування інвестиційного середовища економічного розвитку об’єктів природно-заповідного фонду України»
Науковий керівник д.е.н., проф. Хумарова Ніна Іпполитівна; д.е.н., доц. Петрушенко Микола Миколайович
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність 051 «Економіка»
Прийняття дисертації до розгляду 15.11.2021
Анотація дисертації ознайомитись
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
Дата захисту 16.12.2021
Примірник дисертації ознайомитись
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації ознайомитись
Відгуки опонентів

д.е.н., професор, Якимчук Аліна Юріївна, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування 

к.е.н., доцент, Ярова Інесса Євгенівна,  старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Сумського державного університету

Аудіозапис захисту ознайомитись
Відеозапис захисту ознайомитись
   
Наказ МОН  
Наказ Інституту

 


Дата розміщення оголошення – 29 квітня 2021 р. 

 Спеціалізована вчена рада ДФ 41.177.001 Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (Наказ МОН України  від 13 квітня 2021 року №414) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Банташ Анастасії Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка».
Захист дисертації відбудеться 30 червня 2021 року, о 14.00 год. за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 29, Зал засідань Вченої ради, к. 32, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

* - Зауваження та звернення надсилаються за адресою: у письмовому вигляді - Cпеціалізована вчена рада ДФ 41.177.001, Французький бульвар, 29, м. Одеса, 65044; 

або на  електронну пошту з приміткою "Голові Cпеціалізованої вченої ради ДФ 41.177.001" : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?Долучитися до засідання у Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88972862559?pwd=SVErQXhhN2Q5MUlDTURvUVA3ZzRJdz09 

Ідентифікатор засідання: 889 7286 2559

Код доступа: 823616

ПІБ здобувача Банташ (Арафтеній) Анастасія Михайлівна
Тема дисертації «Теоретико-методичні основи інституціонального забезпечення економічного розвитку регіонів в умовах децентралізації»
Науковий керівник д.е.н., с.н.с. Лайко Олександр Іванович
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність 051 «Економіка»
Прийняття дисертації до розгляду 29.04.2021
Анотація дисертації ознайомитись
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
Дата захисту 30.06.2021
Примірник дисертації ознайомитись
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації ознайомитись
Відгуки опонентів

 Заблодська І. В., д.е.н., проф., зав. відділом проблем міжрегіонального співробітництва, директорка Луганської філії ДУ «Інститут економіко-правових досліджень ім. В.К. Мамутова НАН України» (м. Сєвєродонецьк)

Сторонянська І.З., д.е.н., проф., зав. відділу регоінальної фінансової політики, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього  НАН України

Аудіозапис захисту ознайомитись
Відеозапис захисту ознайомитись
   
Наказ МОН  від 27.09.2021 № 1017
Наказ Інституту

 


 Дата розміщення оголошення – 29 квітня 2021 р.

 

 Спеціалізована вчена рада ДФ 41.177.002 Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (Наказ МОН України  від 13 квітня 2021 року №414) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Голікової Ольги Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка».
Захист дисертації відбудеться 15 червня 2021 року, 14.00 за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 29, Зал засідань Вченої ради, к. 32, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України*.

* - Зауваження та звернення надсилаються за адресою: у письмовому вигляді - Cпеціалізована вчена рада ДФ 41.177.002, Французький бульвар, 29, м. Одеса, 65044; 

або на  електронну пошту з приміткою "Голові Cпеціалізованої вченої ради ДФ 41.177.002" : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Долучитися до засідання у Zoom: https://us02web.zoom.us/j/7457905225 

Ідентифікатор засідання: 745 790 5225

 

ПІБ здобувача Голікова Ольга Сергіївна
Тема дисертації «Організаційно-економічне забезпечення диверсифікації використання природних ресурсів в рекреаційно-туристичній сфері»
Науковий керівник д.е.н., проф. Хумарова Ніна Іпполитівна
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність 051 «Економіка»
Прийняття дисертації до розгляду 29.04.2021
Анотація дисертації ознайомитись
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
Дата захисту 15.06.2021
Примірник дисертації ознайомитись
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації  ознайомитись
Відгуки опонентів

Черчик Л.М., д.е.н., проф., зав. кафедри, Волинський національний університет ім. Лесі України

Нездоймінов С.Г., к.е.н., доц., доц. кафедри, Одеський національний економічний університет

Аудіозапис захисту ознайомитись
Відеозапис захисту ознайомитись
   
Наказ МОН  від 27.09.2021 № 1017
   
Наказ Інституту від 21.10.2021 №143б
   

 


  Дата розміщення оголошення – 29 квітня 2021 р.

 

 Спеціалізована вчена рада ДФ 41.177.004 Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (Наказ МОН України  від 13 квітня 2021 року №414) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  Назаренко Юлії Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка».

У зв’язку з хворобою здобувача, засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 41.177.004  Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України щодо прилюдного захисту дисертації Назаренко  Юлії Андріївни «Теоретико-методичні засади капіталізаціЇ підприємств України в контексті валової доданої вартості та прихованих активів», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка», яке планувалося на 29 червня 2021 року, переноситься на пізніший термін, який буде оприлюднено додатково.

?

 


 Дата розміщення оголошення – 29 квітня 2021 р.

 

 Спеціалізована вчена рада ДФ 41.177.003 Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (Наказ МОН України  від 13 квітня 2021 року №414) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  Талпи Вікторії Павлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка».
Захист дисертації відбудеться попредньо 15 липня 2021 року, 14.00 за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 29, Зал засідань Вченої ради, к. 32, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.
?

ПІБ здобувача Талпа Вікторія Павлівна
Тема дисертації «Податкове стимулювання інвестиційного розвитку економіки України в умовах реформ»
Науковий керівник д.е.н., с.н.с. Лайко Олександр Іванович
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність 051 «Економіка»
Прийняття дисертації до розгляду 29.04.2021
Анотація дисертації ознайомитись
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
Дата захисту 15.07.2021 (попередньо)
Примірник дисертації ознайомитись
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації ознайомитись
Відгуки опонентів  
Аудіозапис захисту  
Відеозапис захисту  
   
Наказ МОН  
Наказ Інституту