Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1217 від 28.12.2017р. (зі змінами відповідно Наказу  №1218 від 07.11.2018р.) в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України спеціалізована вчена рада Д 41.177.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» строком на три роки.

Склад Спеціалізованої вченої ради

Голова ради:

 1. Буркинський Борис Володимирович, д.е.н., професор, директор, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови:

 1. Хумарова Ніна Іполитівна, д.е.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.03.

Вчений секретар:

 1. Горячук Валерій Федорович, д.е.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.05.

Члени ради:

 1. Дергачов Володимир Олександрович, д.г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.05;
 2. Захарченко Віталій Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.05;
 3. Кібік Ольга Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Одеська юридична академія», спеціальність 08.00.03;
 4. Лайко Олександр Іванович, д.е.н., старший науковий співробітник старший науковий співробітник відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.05;
 5. Лисюк Володимир Митрофанович, д.е.н., доцент, старший науковий співробітник відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.03;
 6. Симоненко Валентин Костянтинович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 08.00.05;
 7. Соколи Іван Іванович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.05;
 8. Степанов В’ячеслав Миколайович, д.е.н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.05;
 9. Уманець Тетяна Василівна, д.е.н., професор, старший науковий співробітник відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.05;
 10. Філиппова Світлана Валеріївна, д.е.н., професор, директор інституту, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.03;
 11. Нікішина Оксана Володимирівна, д.е.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.03;
 12. Шлафман Наталія Леонідівна, д.е.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.03.