16 березня 2018 року об 11-00 год. на засіданні Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Крисак Алли Іванівни на тему: "РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ", представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 32)

Автореферат дисертації

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, старший науковий співробітник Андрєєва Наталя Миколаївна, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, головний науковий співробітник відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів

доктор економічних наук, професор Ступень Михайло Григорович, Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри земельного кадастру, декан землевпорядного факультету

доктор економічних наук Шворак Анатолій Максимович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри обліку і аудиту

__________________________________________________________________________________________________________________________

15 березня 2018 року об 11-00 год. на засіданні Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Кириленко Оксани Миколаївни на тему: "ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОДІЯЛЬНИХ ДІЛЬНИЦЬ ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 32)

Автореферат дисертації 

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор Гурнак Віталій Миколайович, Національний транспортний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри транспортного права та логістики

доктор економічних наук, професор Зоріна Олена Іванівна, Український державний університет залізничного транспорту Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри маркетингу

доктор економічних наук, професор Ейтутіс Георгій Дмитрович, Державний університет інфраструктури та технологій Міністерства освіти і науки України, професор кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування

_____________________________________________________________________________________________

15 березня 2018 року о 14-00 год. на засіданні Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Бойко Марії Олександрівни на тему: "НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТИВІДОРНОЇ КОМПАНІЇ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 32)

Автореферат дисертації

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор Жихарєва Влада Вікторівна, Одеський національний морський університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки і фінансів

доктор економічних наук, доцент Карпенко Оксана Олександрівна, Державний університет інфраструктури та технологій Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри управління та економіки водного транспорту

_________________________________________________________

07 квітня 2017 року об 11-00 год. на засіданні Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Попової Марії Олександрівни на тему: "ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДИНАМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ У ПРИРОДООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ", представленної на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 47).

Автореферат

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор Прокопенко Ольга Володимирівна, Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економічної теорії

доктор економічних наук, професор Степанов В′ячеслав Миколайович, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, гол.н.с. відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів 

________________________________________________________________________________

07 квітня 2017 року об 14-00 год. на засіданні Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Вартанян Ганни Валеріївни на тему: "ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ",

представленної на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спецільністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 47).

Автореферат

Дисератція

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор Черчик Лариса Миколаївна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри менеджменту

кандидат економічних наук, доцент Самодай Валентина Петрівна, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, доцент кафедри економіки та бізнесу

_________________________________________________________

17 березня 2017 року об 11-00 год. на засіданні Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Литвиненко Катерини Олександрівни на тему: "НАУКОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ВПЛИВУ СТАНУ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управлення підприємствами (за видами економічнної діяльності).

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 47).

Автореферат

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки и техніки України Бутенко Анатолій Іванович, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, завідувач відділу розвитку підприємництва

доктор економічних наук, професор Прохорова Вікторія Володимирівна, Українська інженерно-педагогічна академія Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки та організації діяльності суб′єктів господарювання

_________________________________________________________

02 лютого 2017 року об 11-00 год. на засіданні Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Булишевої Дар'ї Володимирівни на тему "ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН РЕКРЕАЦІЙНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища.

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 47).

Автореферат

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор Бистряков Ігор Костянтинович, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", завідувач відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами

доктор економічних наук, професор Мішенін Євген Васильович, Сумський державний університет, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки 

________________________________________________________________________________

02 лютого 2017 року о 14-00 год. на засіданні Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Рачковського Едуарда Анатолійовича на тему "ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИБОРУ ЦІЛЬОВИХ СЕГМЕНТІВ РИНКУ ДЛЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 47).

Автореферат

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор Гринчуцький Валерій Іванович, Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки підприємcтв і корпорацій

кандидат економічних наук, доцент Некрасова Любов Аркадіївна, Одеський національний політехнічний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри економіки підприємств

_________________________________________________________

27 жовтня 2016 року об 11.00 год. на засіданні вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Судник Надії Віталіївни на тему "ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОРЕНДОВАНОГО ФЛОТУ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 47).

Автореферат

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор  Ніколаєва Людмила Леонідівна, Національний університет  «Одеська морська академія»,  Міністерства освіти і науки України,  зав. кафедри морських перевезень

доктор економічних наук, професор  Боняр Світлана Михайлівна  Київська державна академія водного транспорту  імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного  Міністерства освіти і науки України, декан факультету управління і технологій


07 жовтня 2016 року об 11.00 год. на засіданні Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Князєвої Тетяни В′ячеславівни на тему "ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕДУМОВ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ", представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 47).

Автореферат

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор Купінець Лариса Євгенівна, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, завідувачка відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів

 доктор економічних наук, професор Прокопенко Ольга Володимирівна, Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України, завідувачка кафедри економічної теорії

 доктор економічних наук, професор Хлобистов Євген Володимирович, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН  України", завідувач відділу економічних проблем екоогічної політики та сталого розвитку

_______________________________________________________________________________________________

 

07 жовтня 2016 року об 15.00 год. на засіданні Вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Любченко Вікторії Олегівни на тему "ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСИФІКАЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА (РЕГІСТРА СУДЕН)", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спецільністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 47).

Автореферат

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, профессор Боняр Світлана Михайлівна, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Міністерства освіти і науки України, декан факультету управління і технологій

 кандидат економічних наук Редіна Євгенія Валентинівна, Національний університет «Одеська юридична академія» Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри національної економіки

________________________________________________________________________________

 

30 червня 2016 року об 15.00 год. на засіданні вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Гришиної Наталії Володимирівни на тему "ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 47).

Автореферат дисертації

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор Ляшенко Вячеслав Іванович, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, завідувач відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва

кандидат економічних наук, доцент Карпов Володимир Анатолійович, Одеський національний економічний університет, професор кафедри економіки та управління національним господарством


 

30 червня 2016 року об 11.00 год. на засіданні вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Єфімової Ганни Вікторівни на тему "Теоретико-методологічні засади реструктуризації підприємств суднобудування", представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 47).

Автореферат дисертації

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Кизим Микола Олександрович, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, директор

доктор економічних наук, професор Жихарєва Влада Вікторівна, Одеський національний морський університет МОН України, завідувач кафедри економіки підприємств і підприємництва на морському транспорті

доктор економічних наук, професор Прохорова Вікторія Володимирівна, Українська інженерно-педагогічна академія МОН України, завідувач кафедри економіки та організації діяльності суб'єктів господарювання


 

27 травня 2016 року об 11.00 год. на засіданні вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Рубеля Олега Євгеновича на тему "НЕОІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У СИСТЕМІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ", представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 47).

Автореферат дисертації

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, Третяк Антон Миколайович, державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів, директор ННІ економіки та екології природокористування

доктор економічних наук, професор Александров Іван Олександрович, Одеський національний політехнічний університет МОН України, професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку

доктор економічних наук, професор Садченко Олена Василівна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України, завідувач кафедри менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів


 

04 березня 2016 року об 14.00 год. на засіданні вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Аверіхіної Тетяни Володимирівни на тему "Науково-методичні засади інструментального забезпечення екологічної конкурентоспроможності товаровиробників", представленої на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 47).

Автореферат дисертації

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор Ілляшенко Сергій Миколайович, Сумський державний університет МОН України, завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю

доктор економічних наук, професор Садченко Олена Василівна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України, завідувач кафедри менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів


04 березня 2016 року об 11.00 год. на засіданні вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист дисертації Калбанцової-Райлян Алли Ігорівни на тему "Організаційно-економічний інструментарій забезпечення економіко-екологічної безпеки річкового басейну Дністра", представленої на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 47).

Автореферат дисертації

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор Голян Василь Анатолійович, ДУ «Інститут економіки та сталого розвитку НАН України», заступник директора з науково-організаційної роботи

доктор економічних наук, професор Ковальов Володимир Георгійович, Одеський державний екологічний університет, завідувач кафедри менеджменту природоохоронної діяльності


 

04 грудня 2015 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист кандидатської дисертації Онешко Світлани Володимирівни на тему: «Економічні основи управління експлуатаційними витратами портового оператора» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 47).

Автореферат дисертації

Дисертація

ВІДГУК офіційного опонента завідувача кафедри національної економіки Національного університету "Одеська юридична академія", доктора економічних наук, професора Кібік Ольги Миколаївни

ВІДГУК офіційного опонента директора Державного підприємства "Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інституту морського транспортну «ЧорноморНДІпроект»" Міністерства транспорту та зв'язку України, кандидата економічних наук, доцента Нікуліна Сергія Георгійовича


 

4 грудня 2015 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 41.177.01 відбудеться захист кандидатської дисертації Андрієнко Наталії Миколаївни  на тему: «Організаційно-економічне забезпечення ефективного управління комерційною діяльністю промислового підприємства»  за спеціальністю 08.00.04 –Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 47)

Автореферат дисертації

Дисертація

ВІДГУК офіційного опонента завідувача кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівської комерційної академії МОН України, доктора економічних наук, професора Мізюка Богдана Михайловича

ВІДГУК офіційного опонента заступника завідувача кафедри маркетингу ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана" МОН України, доктора економічних наук, професора Пилипчука Володимира Петровича


 

29 жовтня 2015 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист кандидатської дисертації Жавнерчик Олесі В’ячеславівни на тему: «Економіко-організаційні засади забезпечення екологічної безпеки аграрного землекористування» за спеціальністю 08.00.06Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 47)

Автореферат дисертації

Дисертація

ВІДГУК офіційного опонента директора Навчально-наукового інституту економіки та екології природокористування у складі Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України, доктора економічних наук, професора,  члена-кореспондента НААН України Третяка Антона Миколайовича

ВІДГУК офіційного опонента завідувача кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування Житомирського національного агроекологічного університету, доктора економічних наук, професора Зіновчук Наталії Василівни

 _______________________________________________________________________________

 

29 жовтня 2015 року об 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.177.01 відбудеться захист кандидатської дисертації Хумарова Олексія Андрійовича на тему: «Впровадження ринкових механізмів у сферу поводження з викидами парникових газів в Україні» за спеціальністю 08.00.06Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 47)

Автореферат дисертації

Дисертація

ВІДГУК офіційного опонента професора кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету, доктора економічних наук, професора Сотник Ірини Миколаївни

ВІДГУК офіційного опонента генерального директора Центру досліджень сталого розвитку, доктора економічних наук, професора Шевчука Василя Яковича