13 грудня 2018 року об 11-00 год. на засіданні вченої ради Д 41.177.02 відбудеться захист дисертації Кукоша Максима Сергійовича на тему "ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 32).

Автореферат дисертації

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор Монастирський Григорій Леонардович, Тернопільський національний економічний університет МОН України, директор Наукового інституту управління проектами, радник ректора, професор кафедри менеджменту та публічного управління

доктор економічних наук, професор Лагодієнко Володимир Вікторович, Одеська національна академія харчових технологій МОН України, завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі


 

13 грудня 2018 року о 14-00 год. на засіданні вченої ради Д 41.177.02 відбудеться захист дисертації Бондаренко Олени Володимирівни на тему "ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 32).

Автореферат дисертації

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор Ляшенко Вячеслав Іванович, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, завідувач відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва

кандидат економічних наук, доцент Крупіна Світлана  Валеріївна, Одеська національна академія харчових технологій, доцент кафедри управління бізнесом


 

30 листопада 2018 року об 14-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.02 відбудеться захист дисертації Науменко Жанни Георгіївни на тему: "Теоретико-методичні засади зменшення диспропорційності розвитку регіонів", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 32)

Автореферат дисертації

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор Сторонянська Ірина Зеновіївна, Державна установа «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього  НАН України, заступник директора з наукової роботи

кандидат економічних наук Шаталова Людмила Семенівна, Одеський національний економічний університет МОН України, викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом


 

30 листопада 2018 року об 11-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.02 відбудеться захист дисертації Федулової Світлани Олександрівни на тему: "Теоретико-методологічні засади розвитку регіональних соціально-економічних систем в умовах обмеженості водних ресурсів", представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 32)

Автореферат дисертації

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор Заблодська Інна Володимирівна, Інститут економіко-правових досліджень  НАН України,  завідувач відділу проблем міжрегіонального співробітництва

доктор економічних наук, старший науковий співробітник Лайко Олександр Іванович, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, заступник директора з наукової роботи

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України Хвесик Михайло Артемович, Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, директор


 

16 листопада 2018 року об 11-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.02 відбудеться захист дисертації Гриневич Людмили Володимирівни на тему: "Теоретико-методологічні засади подолання дисбалансу професійного розподілу людського капіталу продуктивних сил регіону", представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 32)

Автореферат дисертації

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Симоненко Валентин Костянтинович, Київський національний торговельно-економічний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри міжнародної економіки

доктор економічних наук, професор Заблодська Інна Володимирівна, Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень  НАН України,  директор (м. Сєвєродонецьк)

доктор економічних наук, професор Сторонянська Ірина Зеновіївна, Державна установа «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього  НАН України, заступник директора з наукової роботи


 

16 листопада 2018 року об 14-00 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.02 відбудеться захист дисертації Метіль Тетяни Костянтинівни на тему: "Організаційно-економічний механізм формування регіонального комплексу маркетингу інновацій", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, каб. 32)

Автореферат дисертації

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор Уманець Тетяна Василівна, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, старший науковий співробітник відділу розвитку підприємництва

кандидат економічних наук, доцент Луцків Олена Миколаївна Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього» НАН України, старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики


26 жовтня 2018 року о 14.00 год. на засіданні вченої ради Д 41.177.02 відбудеться захист дисертації  Бібікової Нелі Олександрівни  на тему "Теоретико-методичні засади розвитку регіональних обслуговуючих кооперативів зернового ринку", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Роботу виконано в  Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 32).

Автореферат

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор, академік НААН України Малік Микола Йосипович, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" НААН України, головний науковий співробітник відділу підприємництва, кооперації і агропромислової інтеграції

кандидат економічних наук, доцент Дідур Ганна Іванівна, Одеський державний аграрний університет МОН України, доцент кафедри менеджменту

 


 

26 жовтня 2018 року об 11.00 год. на засіданні вченої ради Д 41.177.02 відбудеться захист дисертації  Єрмакової Ольги Анатоліївни на тему "Теоретико-методологічні засади формування регіональної інноваційної політики в умовах глокалізації", представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Роботу виконано в  Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 32).

Автореферат

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України Єгоров Ігор Юрійович, Інститут економіки та прогнозування НАН України, завідувач відділу інноваційної політики, економіки і організації високих технологій

доктор економічних наук, професор Божидарнік Тарас Вікторович, Луцький національний технічний університет, професор кафедри менеджменту

доктор економічних наук, професор Забарна Елеонора Миколаївна, Одеський національний політехнічний університет, завідувач кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком


 

21 червня 2018 року об 11.00 год. на засіданні вченої ради Д 41.177.02 відбудеться захист дисертації  Коробкової Олени Миколаївни на тему "Організаційно-економічні основи регулювання митної брокерської діяльності", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Роботу виконано в  Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 32).

Автореферат

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор Кібік Ольга Миколаївна, завідувач кафедри національної економіки Національного університету "Одеська юридична академія"

кандидат економічних наук Запорожець Олена Федорівна, Міжнародний гуманітарний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри менеджменту

 


 

13 жовтня 2017 року о 14.00 год. на засіданні вченої ради Д 41.177.02 відбудеться захист дисертації  Глушко Ганни Миколаївни на тему "Механізм регулювання портової діяльності (в умовах кризи)", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Роботу виконано в  Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 32).

Автореферат

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор Жихарєва Влада Вікторівна, Одеський національний морський університет, завідувач кафедри  економіки морського транспорту

кандидат економічних наук Власова Валентина Петрівна, Державний університет інфраструктури і технологій, старший викладач кафедри управління та економіки водного транспорту

 


 

13 жовтня 2017 року о 11.00 год. на засіданні вченої ради Д 41.177.02 відбудеться захист дисертації  Шевченко Ганни Миколаївни на тему "Методологія прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в системі управління національною економікою", представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Роботу виконано в  Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 32).

Автореферат

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор Ляшенко Вячеслав Іванович, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, керівник відділення проблем макроекономіки та модернізації

доктор економічних наук, с.н.с. Хумарова Ніна Іпполитівна, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, головний науковий співробітник відділу економічного регулювання природокористування

доктор економічних наук, професор Черчик Лариса Миколаївна, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, завідувач кафедри менеджменту


 

31 травня 2017 року о 11.00 год. на засіданні вченої ради Д 41.177.02 відбудеться захист дисертації  Муратовим Олегом Михайловичем на тему "Прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Роботу виконано в  Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 32).

Автореферат

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Кизим Микола Олександрович, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, директор

доктор економічних наук, професор Лисюк Володимир Митрофанович, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, завідувач відділу ринкових механізмів та структур


30 травня 2017 року о 11.00 год. на засіданні вченої ради Д 41.177.02 відбудеться захист дисертації  Топаловою Іриною Анатоліївною  на тему "ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Роботу виконано в  Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 32).

Автореферат

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор Дубницький Володимир Іванович, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», професор кафедри теоретичної та практичної економіки

кандидат економічних наук, доцент Луцків Олена Миколаївна, Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики


 

30 травня 2017 року о 14.00 год. на засіданні вченої ради Д 41.177.02 відбудеться захист дисертації  Григор`євою Світланою Василівною  на тему "Формування основ структурної політики промислового сектору України", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Роботу виконано в  Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 32).

Автореферат

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Кизим Микола Олександрович, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, директор

доктор економічних наук, професор Бутенко Анатолій Іванович, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, завідувач відділу розвитку підприємництва


 

03 лютого 2017 року об 11.00 год. на засіданні вченої ради Д 41.177.02 відбудеться захист дисертації  Фроліною Катериною Леонідівною  на тему "НАУКОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Роботу виконано в Одеській державній академії будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України.

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 47).

Автореферат

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, старший науковий співробітник, Лайко Олександр Іванович, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, заступник завідувача відділу міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я

доктор економічних наук, професор, Мельник Мар’яна Іванівна, Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», завідувач сектору просторового розвитку 


 

08 липня 2016 року об 11.00 год. на засіданні вченої ради Д 41.177.02 відбудеться захист дисертації  Зеркіної Оксани Олександрівни  на тему "Формування системи кадрового забезпечення інноваційного розвитку регіональної економіки", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Роботу виконано в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України.

(адреса: ІПРЕЕД НАН України, 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 47).

Автореферат

Дисертація

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

доктор економічних наук, професор Кравців Василь Степанович, ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України", директор

доктор економічних наук, професор  Уманець Тетяна Василівна, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, старший науковий співробітник відділу розвитку підприємництва


 

28 квітня 2016 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.177.02 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Нестерової Катерини Сергіївни на тему «Державна регуляторна політика сприяння розвитку морського туризму в Україні» за спеціальністю 08.00.03  Економіка та управління національним господарством.
Роботу виконано в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України.

(за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, к. 47)

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів:

 доктор економічних наук, доцент, ГОЛУБКОВА Ірина Анатоліївна,  Національний університет "Одеська морська академія", професор кафедри економічної теорії і підприємництва на морському транспорті


кандидат економічних наук, доцент, НАВРОЗОВА Юлія Олександрівна, Одеський національний морський університет, доцент кафедри економіки підприємства і підприємництва на морському транспорті


 

28 квітня 2016 р. о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.177.02 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Нікішиної Оксани Володимирівни на тему «МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ РИНКІВ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ» за спеціальністю 08.00.03  Економіка та управління національним господарством.
Роботу виконано в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України.

(за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, к. 47)

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів:

доктор економічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН України Осташко Тамара Олексіївна, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», головний науковий співробітник з покладанням обов’язків завідувача відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків

 доктор економічних наук, професор Павлов Олександр Іванович, Одеська національна академія харчових технологій, завідувач кафедри економіки промисловості

 доктор економічних наук, професор Сахацький Микола Павлович, Одеська державна академія будівництва та архітектури, завідувач кафедри маркетингу


 

3 березня 2016 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.177.02 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня наукового ступеня кандидата економічних наук Шаталової Людмили Семенівни на тему «Формування механізму забезпечення економічної самодостатності регіонів» за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
Робота виконана в Одеському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України

(за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, к. 47)

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів:

член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Симоненко Валентин Костянтинович, Київський національний торгівельно-економічний університет, професор кафедри фінансового аналізу і контролю

кандидат економічних наук, доцент Красноносова Олена Миколаївна, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, старший науковий співробітник відділу проблем розвитку регіональної економіки


 

3 березня 2016 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.177.02 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Мачуги Надії Зіновіївни на тему «Теорія і методологія функціонування системи надання медичних послуг в Україні» за спеціальністю 08.00.03  Економіка та управління національним господарством.
Робота виконана в Тернопільському національному економічному університеті.

(за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29, к. 47)

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів:
доктор економічних наук, професор Данилишин Богдан Михайлович, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, директор Науково-дослідного інституту регіоналістики


доктор економічних наук, професор Камінська Тетяна Михайлівна, Національний університет "Юридична академія України імені Я. Мудрого", професор кафедри економічної теорії


доктор економічних наук, старший науковий співробітник Шлафман Наталія Леонідівна, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, провідний науковий співробітник відділу розвитку підприємництва


 

20 листопада 2015 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.177.02 відбудеться захист докторської дисертації Басюркіної Наталії Йосипівни на тему: «МЕТОДОЛОГІЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ» за спеціальністю 08.00.03  Економіка та управління національним господарством.

(адреса: 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 47).

Автореферат дисертації

Дисертація

ВІДГУК офіційного опонента проректора з навчальної та виховної роботи Національного університету біоресурсів і природокористування, акад. НААН України, доктора економічних наук, професора Кваші Сергія Миколайовича

ВІДГУК офіційного опонента в.о. завідувача відділу секторальних прогнозів та кон'юнктури ринків Державної установи "Інститут економіки та прогнозування НАН України", члена-кореспеондента НАН України, доктора економічних наук, професора Осташко Тамари Олексіївни

ВІДГУК офіційного опонента радника при дирекції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", акад. НААН України, доктора економічних наук, професора Саблука Петра Трохимовича


20 листопада 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.177.02 відбудеться додатковий розгляд (колективне рецензування) дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Харлана Є.А. на тему: «Організаційно-економічні аспекти формування продовольчої безпеки регіону» за спеціальністю 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

(адреса: 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 47). 

30 жовтня 2015 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.177.02 відбудеться захист докторської дисертації Лайка Олександра Івановича на тему: «Теоретико-методологічні засади регулювання трансформації інвестиційної системи України» за спеціальністю 08.00.03  Економіка та управління національним господарством.

(адреса: 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 47).

Автореферат дисертації

Дисертація

ВІДГУК офіційного опонента директора Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, доктора економічних наук, професора,  член-кореспондента НАН України Кизима Миколи Олександровича

ВІДГУК офіційного опонента професора кафедри менеджменту Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України, доктора економічних наук, професора Захарченка Віталія Івановича

ВІДГУК офіційного опонента завідувача сектору просторового розвитку Державної установи «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», доктора економічних наук, старшого наукового співробітника Мельник Мар’яни Іванівни

 


 

 

30 жовтня 2015 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.177.02 відбудеться захист кандидатської дисертації Кир’язової Тетяни Олександрівни на тему: «Розвиток державної податкової політики активізації промислового малого підприємництва» за спеціальністю 08.00.03  Економіка та управління національним господарством.

(адреса: 65044, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29, каб. 47).

Автореферат дисертації

Дисертація

ВІДГУК офіційного опонента завідувача сектору просторового розвитку Державної установи «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», доктора економічних наук, старшого наукового співробітника Мельник Мар’яни Іванівни

ВІДГУК офіційного опонента головного державного ревізора-інспектора відділу організації та супроводження платників податків управління податкового та митного контролю Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області, кандидата економічних наук Ясенової Ірини Борисівни