Інститут проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ НА 2016 РІК


за державним замовленням
з відривом та без відриву від виробництва
за спеціальностями та в обсязі:

 

№ п/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Держзамовлення

Всього:

З відривом від виробництва

1

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

3

3

2

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

1

1

 

 

Всього:

4

4

 Документи приймаються до 10 вересня 2016 року. Зарахування проводиться  з 01 листопада 2016 року.

 Відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №309, постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році», на підставі Закону України від 01.07.2014 року 1556-VII «Про вищу освіту» та Правил прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії в ІПРЕЕД НАН України в 2016 році (завтерджено Рішенням Вченої ради Інституту, протокол №9 від 07.07.2016р.), вступники до аспірантури подають такі документи:

 1. Заяву на ім’я директора Інституту.
 2. Особовий листок з обліку кадрів (або особову картку працівника), підписаний та завірений.
 3. Автобіографію.
 4. Список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез (за наявності).
 5. Дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності*.
 6. Вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукову доповідь (реферат) з обраної ними наукової спеціальності з рецензією передбачуваного наукового керівника або завідувача відповідного наукового відділу Інституту.
 7. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о/086-у.
 8. Засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра та копію додатку до диплому залікової відомості (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома).
 9. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2-С2 (за наявності).
 10. Копію паспорта (сторінки 1, 2 та сторінку з пропискою).
 11. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 12. Копію військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов`язаних.
 13. Копію трудової книжки для працюючих (засвідчену в установленому порядку).
 14. Довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку Інституту).
 15. Рекомендацію  Вченою ради ВНЗ, наукової установи (за наявності).
 16. Заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.
 17. Три фотографії (3x4 см).

 Документи подаються у швидкозшивачі з файлами.

 Паспорт, диплом про вищу освіту, військовий квиток (посвідчення офіцера) та трудова книжка подаються вступником особисто.

Порядок роботи Приймальної комісії:

понеділок - п`ятниця: з 9.00 до 17.00

субота-неділя: вихідні.

Довідки за адресою:

 65044 м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29.
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України.
Тел. (048) 722-29-05; (048) 722-66-74; факс: (048) 722-66-11;
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 Контактна особа:

 Булаурі Марина Василівна.
Каб. №2, адмінкорпус, відділ кадрів. Час прийому: з 1000 до 1200, з 1300 до 1500.

Тел. роб. (048) 722-05-94.

 * Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 стор., підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо. Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою презентацією її за рішенням Інституту) відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.


Інститут проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ НА 2016 РІК


 
за спеціальностями:

№ п/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

 

 

1

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

 

2

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

 

 

 

 Документи приймаються до 01 серпня 2016 року. Зарахування на навчання за кошти державного бюджету проводиться  з 01 вересня 2016 року, за кошти фізичних/юридичних осіб - з 01.10.2016р.

  Відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №309 та Правил прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук в ІПРЕЕД НАН України в 2016 році (завтерджено Рішенням Вченої ради Інституту, протокол №9 від 07.07.2016р.), вступники до докторантури подають такі документи:

 1. Заяву на ім’я директора Інституту.
 2. Особовий листок з обліку кадрів (підписаний і завірений).
 3. Список опублікованих наукових праць з обраної наукової спеціальності.
 4. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о.
 5. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома) та додаток до диплому залікової відомості,.
 6. Копію атестата про присвоєння вченого звання (старшого наукового співрбітника (старшого дослідника), доцента, професора), за наявності.
 7. Копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) (у разі здобуття відповідного ступеня за кордоном, - копію нострифікованого диплома), засвідчену нотаріально.
 8. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету (зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури)
 9. Копію паспорта (1, 2 сторінки та сторінку з пропискою).
 10. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 11. Копію  трудової книжки та оригінал.
 12. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.
 13. Довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку Інституту).
 14. Дві фотографії (3x4 см).

 Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестата про присвоєння вченого звання (старшого наукового співрбітника (старшого дослідника), доцента, професора), військовий квиток (посвідчення офіцера) та трудова книжка подаються вступником особисто.

Порядок роботи Приймальної комісії:

понеділок - п`ятниця: з 9.00 до 17.00

субота-неділя: вихідні.

Довідки за адресою:

 65044 м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29.
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України.
Тел. (048) 722-29-05; (048) 722-66-74; факс: (048) 722-66-11;
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 Контактна особа:

 Булаурі Марина Василівна.
Каб. №2, адмінкорпус, відділ кадрів. Тел. роб. (048) 722-05-94.