Служба Ученого секретаря

каб. 33

тел. 048 722-66-74, 048 776-00-14, 743-65-46

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


 

1. Правила оформлення бібліографічних списків

2. П О Р Я Д О К державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт

3.   ДСТУ 3008:2015. ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ. ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ Структура і правила оформлювання

Зразки документів:

 РОБОЧІ ПЛАНИ на наступний рік (УВАГА! Робочі плани складаються як для бюджетної тематики так і для кожного проекту конкурсної тематики, крім міжнародних грантів) - приймаються Ученим секретарем до 31 січня поточного року у друкованому вигляді у ДВОХ екземплярах за підписом наукового керівника.

ЗГОДА на збір та обробку персональних даних (НАН України).

ЗГОДА на збір та обробку персональних даних (МОН України).

Порядок формування тематики (нова редакція)

Витрати на проживання в готелі та інші витрати у відрядженні

 


 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАПИТУ (ВСІ В 2 ЕКЗЕМПЛЯРАХ З ПІДПИСАМИ ТА ПЕЧАТКАМИ):

 1. ЗАПИТ формується та роздруковується шляхом створення картки запиту в базі РІТ НОД НАН України tema-ndr.nas.gov.ua.
  ЗАПИТ та додатки до нього в паперовому варіанті повинні містити:
  • Технічне завдання;
  • Кошторис;
  • Додатки до кошторису;
  • Запит у електронній формі (надати в Службу Ученого секретаря або переслати на адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.);
 2. РК - реєстраційна картка двостороння (2 екземпляри) в програмі Nddkr09 (консультант – співробітник Службу Ученого секретаря, к.№33)
 3. Висновки двох експертів, із завіреними підписами.
 4. Витяг з протоколу Вченої ради.
 5. Папка на зав’язках з титулом.

Всі друковані документи приймаються вченим секретарем у вигляді підписаних друкованих документів В 3 ЕКЗЕМПЛЯРАХ до КІНЦЯ квітня ПОТОЧНОГО року

 


Підготовка звітів із завершених бюджетних тем

ЗВІТ із завершеної бюджетної теми та всі Додатки до нього мають бути оформлені у 3 ДРУКОВАНИХ ЕКЗЕМПЛЯРАХ. Всі звітні матеріали із завершеної бюджетної теми надаються Ученому секретарю протягом місяця після звітування на Вченій раді Інституту:

 1. Заключний звіт із завершеної теми, згідно ДСТУ, на електронному носії, аналогічний паперовому екземпляру з підписами та печаткою.
 2. Протокол прийому та оцінки науково-дослідної роботи за підписом наукового керівника. (у 3 примірниках та вкладаються в екземпляр Відділення економіки НАН України) 
 3. Титульний лист Звіту з підписами та печаткою, у 1 прим. 
 4. Список авторів (виконавців) звіту про НДР з їхніми підписами, у 1 прим.
 5. Реферат Звіту про НДР, у 1 прим. 
 6. Кошторис фактичних витрат на НДР, у 1 прим.
 7. Відгуки та висновки експертів (внутрішній + зовнішній), по 1 прим.
 8. Довідка про наукову новизну, у 1 прим.
 9. Акти впровадження використання результатів або інші документи, які підтверджують використання результатів НДР, у 1 прим.
 10. Перелік доповідних записок, пропозиції, методичних рекомендацій та інших матеріалів по НДР, у 1 прим.
 11. Перелік публікацій за результатами досліджень, у 1 прим.
 12. Висновки комісії про результати  дослідження НДР, у 1 прим.
 13. Облікова картка (ОК) та Інформаційна картка (ІК), оформлені за програмою Nddkr09 (їхній електронний варіант  + Звіт на диску надаються до Служби Ученого секретаря)
 14. Постанова Вченої ради про здачу НДР, у 1 прим.

 

 

З метою впровадження наукових доробків Інститутом було розроблено ряд ініціатив та підготовлений Каталого інноваційних розробок під назвою "Сталий розвиток України: економічні інновації".

Реалізація інвестиційних можливостей територіальної громади

Подолання асиметрії розвитку підприємницького сектору в Україні

Організація мережі регіональних зернових обслуговуючих кооперативів

Пошук нових ідей і їх реалізація - це одне з найбільш важливих і складних завдань ініціативних і творчих особистостей та колективів. Вміння креативно мислити і знаходити нові рішення, бачити перспективи, передбачаючи майбутні потреби, які формуються в суспільстві, створюють могутній потенціал нашої держави. Активна позиція бізнесу, науки і регіональних органів влади здатна генерувати ефективні рішення по використанню різних можливостей для отримання прибутку і забезпечення збалансованого інноваційного соціально-економіко-екологічного розвитку нашої країни.

Пропоновані до впровадження розробки та проекти вчених Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ спрямовані на реформування стратегічних напрямків розвитку економіки України та її регіонів, розвиток нових управлінських рішень та механізмів, формування перспективних ринків, виробництво принципово нових товарів, відкриття нових джерел сировини - аж до створення нових секторів економіки.

ІПРЕЕД НАН України це провідний академічний заклад економічного профілю на Півдні України. В Інституті працює 55 наукових співробітників, у тому числі академік НАН України, 20 докторів наук та 19 кандидатів наук. Основні наукові напрацювання колективу Інституту представлені у понад 650 монографіях, статтях.

Знайомлячи читачів з конкретними розробками ІПРЕЕД НАН України за останні роки, науковці Інституту пропонують потенційним інвесторам, міжнародним партнерам, а також всім зацікавленим особам співпрацю щодо впровадження цих проектів в економіку країни.

ІПРЕЕД НАН України відкритий для реалізації Ваших економічних, екологічних та соціальних прагнень та завдань!

На базі Інституту діє 8 філій кафедр з економічних дисциплін:

 • «Економіка промисловості» спільно з ОНАХТ (2007 р.);
 • «Міжнародні економічні відносини» спільно з ОНЕУ (2007 р.);
 • Економіки підприємства і підприємництва» спільно з ОНМУ (2007 р.);
 • «Менеджмент і економіка морського транспорту» спільно з ОНМА (2007р.)
 •  «Економіка природокористування» та «Менеджмент природоохоронної діяльності» спільно з ОДЕкУ (2008 р.);
 •  «Облік, аналіз і аудит» (2007 р.), «Економіка підприємства» та «Економічних систем та маркетингу» спільно з ОНПУ (2010 р.)

В рамках роботи філій кафедр проводяться спільні наукові семінари, конференції, круглі столи.

 

                                                                                           

 

          Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України  2-3 червня 2016 року, м. Одеса в рамках  виконання проекту «Tourism Paths of the Black Sea Region» (BSB-Tour) проводить  міжнародну зустріч партнерів  «3rd  BSB-Tour Steering Committee Meeting», в якій  приймуть участь  представники 6 країн:  Болгарії, Вірменії, Греції, Грузії, Молдови та України.

        В ході семінару, поряд з презентацією загального ходу виконання проекту «Tourism Paths of the Black Sea Region» (BSB-Tour), учасники обговорюватимуть результати отримані за період реалізації проекту, план подальших дій для успішного його завершення та заходи щодо популяризації туристично-рекреаційних можливостей та переваг країн-учасниць. 

        Додаток: Попередня програма.

З метою координації та зміцненню зв’язків університетської та академічної науки Інститут проводить наукову роботу в 5 науково-учбових комплексах, створених спільно з вищими навчальними закладами:

 • «Економічна освіта і наука» спільно з Одеським національним економічним університетом (ОНЕУ, 2004 р.);
 • «Економічна наука і освіта» спільно з Одеською національною академією харчових технологій (ОНАХТ, 2007 р.);
 • «Інноватика у сучасній економічній освіті та науці» спільно з Одеським національним політехнічним університетом (ОНПУ, 2007 р.);
 • «Екологічна економіка: освіта і наука» спільно з Одеським державним екологічним університетом (ОДЕкУ, 2008 р.);
 • «Прогресивні технології та інструменти економічної науки і освіти» спільно з Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК ім. Макарова, м. Миколаїв, 2008 р.).