Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

- провідного наукового співробітника відділу міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор`я. До участі у конкурсі допускаються особи, що мають науковий ступень доктора економічних наук.

Термін подання заяв - один місяць з дня опублікування оголошення.

Адреса Інституту:    65044 м. Одеса. Французький бульвар, 29.
Телефони:                (048)722-29-05; 722-05-94.

Додаток №1 до річного плану закупівель на 2016 рік (договір №1 від 17.05.2016р.)

Додаток №1 до річного плану закупівель на 2016 рік (договір б/н від 30.05.2016р.)

Додаток №1 до річного плану закупівель на 2016 рік (договір №06-487 від 09.06.2016р.)

Додаток №1 до річного плану закупівель на 2016 рік (договори від 15.06.2016р.)

Додаток №1 до річного плану закупівель на 2016 рік (договір №3048  від 21.06.2016р.)

Додаток №4 до річного плану закупівель на 2016 рік (договір №178  від 12.07.2016р.)

Додаток №1 до річного плану закупівель на 2016 рік (договір б/н  від 15.07.2016р.)

Додаток №1 до річного плану закупівель на 2016 рік (договір б/н від 29.07.2016р.)

Додаток до звіту про чисельність працівників 1-к на 14.09.2016р.

Оновлений кадровий склад Інституту станом на 01.09.2016р.

Додаток до звіту про чисельність працівників 1-к на 01.01.2017р.

 

 

 

 

Розвиток економічних взаємовідносин в світовому транспортному комплексі : [монографія] / [Котлубай О.М., Познанська І.В., Липинська О.А., Ільченко С.В. та ін.] ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2013. - 286 с.

 

В монографії розглядаються цілі розвитку сучасної світової транспортної системи, її здатність сприяти торгівлі у динамічній світовій економіці, функціонувати як єдине ціле. Запропоновано науковий інструментарій методологічних та методичних положень, висвітлені концептуальні засади розвитку транспортно-технологічних систем в Україні, методологічні підходи до формування комунікаційних зв’язків у сучасній економіці.

 

 
 

Котлубай О.М.                                                                                                                                                                                    Сучасні економічні відносини морегосподарського комплексу світу : монографія / Котлубай Олексій Михайлович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.- екол. дослідж. - Одеса, 2013. - 206 с. 

 

Розглядаються сучасні напрямки розвитку світового морегосподарського комплексу, вимоги до транспортних засобів і інфраструктури, пріоритетних видів транспорту та способів перевезення вантажів. Проаналізовані результати впливу сучасної системи економічних відносин на характер та обсяги вантажопотоків. Розглянуто інституціональний та нормативно-правовій аспекти функціонування підприємств транспортної галузі.
 

Бутенко А.І.                                                                                                                                                                                             Рівень потенціалу малого підприємництва в Одеському регіоні та напрямки активізації його використання : монографія / А.І. Бутенко, І.М. Сараєва, Н.І. Носова ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : Інтерпрінт, 2013. - 112 с.

 
У монографії запропоновано концептуальну схему загального дослідження підприємницького потенціалу як складної багаторівневої системи, проаналізовано основні показники розвитку малого підприємництва в Одеському регіоні і розраховано оцінку рівня використання підприємницького потенціалу, розроблено пропозиції щодо напрямків активізації малого бізнесу на регіональному рівні в контексті парадигми сталого розвитку.
Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам економічних навчальних закладів, широкому колу осіб, що цікавляться проблемами розвитку національної економіки.
 

 

Галушкіна Т.П.                                                                                                                                                                                      Екологізація управління територіями зі статусом обмеженого використання : монографія / Т.П. Галушкіна, І.В. Полякова, Д.В. Булишева ; за наук. ред. Галушкіної Т.П. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.- екол. дослідж. - Одеса, 2013. - 329 с.

 

У монографії висвітлені науково-теоретичні засади екологізації управління територіями зі статусом обмежного використання з метою збереження їх природних функцій. Визначено сценарії впровадження механізмів адресної підтримки їх розвитку крізь призму сполучення ринкових та адміністративних важелів. Для науковців, викладачів, аспірантів, управлінців, економістів-практиків, студентів та магістрів.