Відповідно до Розпорядження Президії НАН України №553 від 04.10.2018р. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади до відділу ринку транспортних послуг :

- завідувача відділом (1 вакансія).

 До участі у конкурсі допускаються особи, що мають науковий ступінь доктора економічних наук або доктора філософії  (кандидата економічних наук), який має п’ять років досвіду, за останні п’ять років  не менше 10 публікацій, у тому числі не менш однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

Термін подання заяв – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Адреса Інституту:    65044 м. Одеса, Французький бульвар, 29.

Телефони:                 722-29-05; 743-61-97.