05 жовтня 2021 р. відбудеться фінальна конференція проєкту Master in SMArt transport and LOGistics for cities / Smalog у Національному університеті міського господарства ім. О.М. Бекетова за участю всіх виконавців проєкту з країн Італії, Німеччини, України та Грузії.

У конференції візьмуть участь співробітники Інституту як основні зовнішні експерти якості формування та впровадження науково-освітніх програм та якості виконання всього проєкту SmaLog.

На конференції буде представлено фінальний Звіт виконання активностей експертів ІПРЕЕД по проєкту.

Експертна робота виконанна на підставі розроблених Методології оцінки якості виконання проєкту та навчально-методичних матеріалів в межах цього проєкту, та Методології формування науково-освітнього забезпечення проєкту.

З розробленими експертами матеріалами можливо ознайомитися на сайті Інституту

За результатами розроблених, розповсюджених між університетами-учасниками проєкту та отриманих опитувальних листів, які було проаналізовано та систематизовано, сформовані діаграми візуалізації результатів опитування кожного з партнерів за двома критеріями - задоволення участі у проєкті та актуальність навчальних результатів проєкту. Приклад опитувального листа та діаграм результатів наведено нижче:

QUALITY EVALUATION SUPPLEMENT OF PROJECT EU TECHNICAL ASSISTANCE ERASMUS + «MASTER IN SMART TRANSPORT AND LOGISTICS FOR CITIES»/ MASTER PROGRAM "SMART TRANSPORT AND LOGISTICS FOR THE CITY" (№ 585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP/SMALOG)

Фіналізація проєкту SmaLog за встановленим переліком зобов’язань експертів ІПРЕЕД передбачає надання рецензій університетам-партнерам проєкту та рецензії щодо якості
виконання проєкту SmaLog у цілому відповідно до розроблених та затверджених положень Методології розроблення освітніх програм та положень Методології оцінювання
якості виконання проєкту:

Рецензія на міжнародний освітній проєкт «РОЗУМНИЙ ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА ДЛЯ МІСТ» (укр. )
Review of the international educational project
Master in SMArt transport and LOGistics for cities (англ. )
Review of the scientific-educational Master program Smalog for Kharkiv National University of Municipal Economy named after O.M. Beketov
(англ. )
За результатами виконання проєкту науковцями університетів-партнерів було сформовано навчальний посібник «Розумний транспорт і логістика для міст», на який експертами
ІПРЕЕД було надано рецензцію.