ТРАНСПОРТ ТА ЛОГІСТИКА: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
(TRANSPORT & LOGISTICS: CURRENT CHALLENGES AND PROSPECTS)

Міжнародна науково-практична конференція
18 листопада 2021 року

 

У роботі конференції взяли участь представники наукових установ та закладів вищої освіти України, Грузії, Польщі, Італії, Німеччини, Латвії.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Буркинський Борис Володимирович – академік НАН України, доктор економічних наук, професор, директор ДУ «Інституту ринку і економіко-екологічних досліджень» НАН України, м. Одеса (Україна)
Ільченко Світлана Віталіївна – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу ринку транспортних послуг ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень» НАН України, м. Одеса (Україна)
Лайко Олександр Іванович – доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень» НАН України, м. Одеса (Україна)
Хумарова Ніна Іпполитівна – доктор економічних наук, професор, вчений секретар ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень» НАН України, м. Одеса (Україна)
Жилінська Оксана Іванівна – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри менеджменту інноваційної  та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Никифорук Олена Ігорівна – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу розвитку виробничої інфраструктури ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, м. Київ (Україна)
Aleksander Prokopiuk – Doctor of Economics, Rector of the Bialystok School of Economics, м. Білосток (Польща)
Скрібанс Валерій – доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних економічних відносин, економіки транспорту та логістики Рижського технічного університету, м. Рига (Латвія)
Antonio Comi – Associate Professor at University of Rome Tor Vergata, Department of Enterprise Engineering, м. Рим (Італія)
Лобашов Олексій Олегович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків (Україна)
Поліщук Володимир Петрович – доктор технічних наук, академік Транспортної академії наук України, професор, завідувач кафедри, м. Київ (Україна)
Giorgi Doborjginidze – Professor, Dr., Director of Department of Logistics Georgian Technical University, м. Батумі (Грузія)
Irakli Sharabidze - PhD, Professor, Rector of Batumi State Maritime Academy, м. Тбілісі (Грузія)
Teona Dzneladze - Head of international relations and career support department, Batumi State Maritime Academy, м. Тбілісі (Грузія)
Irakli Tavberidze - Assistant Professor, Dean of the Business and Management Faculty, Batumi State Maritime Academy, м. Тбілісі (Грузія)
Aleksander Sładkowski – Professor, chief of the Department of Logistics and Industrial Transportation, Coordinator on International Cooperation, м. Катовіце (Польща)
Norbert Gruenwald – Professor of Mathematics and Operations Research at Department of Mechanical Engineering / Process and Environmental Engineering of Hochschule Wismar, University of Applied Science: Technology, Business and Design, м. Вісмар (Німеччина)
Dan Marius Voicilas – доктор економічних наук, асоційований професор, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу розвитку сільського господарства Інституту економіки сільського господарства Румунської академії наук (Румунія)
Карпенко Оксана Олександрівна – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій, м, Київ (Україна)
Ніколаєва Людмила Леонідівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри морських перевезень Національного університету «Одеська морська академія», м. Одеса (Україна)
Жихарєва Влада Вікторівна – доктор економічних наук, професор, завідувач  кафедри економіки і фінансів Одеського національного морського університету, м. Одеса,(Україна)
Єфімова Ганна Вікторівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної політики та безпеки Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв (Україна)
Маслій Наталя Дмитрівна – доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, старший науковий співробітник відділу ринку транспортних послуг ДУ «Інституту ринку і економіко-екологічних досліджень» НАН України, м. Одеса (Україна)
Дем'янчук Марина Афанасіївна – доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, старший науковий співробітник відділу ринку транспортних послуг ДУ «Інституту ринку і економіко-екологічних досліджень» НАН України, м. Одеса (Україна)
Вчені секретарі:
Грищенко Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу ринку транспортних послуг ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень» НАН України, м. Одеса (Україна)
Грищенко Вадим Федорович – кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу ринку транспортних послуг ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень» НАН України, м. Одеса (Україна)

Загалом в роботі конференції взяли участь близько 80 учасників з різних країн світу. 

Результати роботи конференції представлено у збірнику тез доповідей. Доповіді учасників конференції містять результати наукових досліджень з питань організації перевезень та управління логістичними системами, економіко-фінансового та правового забезпечення розвитку транспорту, інтелектуалізації ланцюгів постачання,
управління екологічною безпекою транспортних потоків та транспортної логістики міста.

Кожному учаснику надано Сертифікат.

Матеріали конференції додаються.