План роботи Ради молодих вчених ІПРЕЕД НАН України на 2021 рік

Назва роботи

Термін виконання

1.

Організація обговорення Радою освітньо-наукових програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти навчання здобувачів наукового ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент»

Травень 2021р., Жовтень 2021р.

2.

Проведення Звітної конференції ( за підсумками І півріччя 2020/2021 навчального року) докторантів, аспірантів та молодих вчених (здобувачів), що навчаються поза аспірантурою про хід виконання освітньої та наукової складової індивідуальних планів, ступінь виконання дисертаційних робіт

Червень-Липень 2021р.

3.

Обговорення результатів та перспектив участі молодих вчених Інституту у стипендіальних, грантових та інших програмах підтримки досліджень

Поточні питання -протягом року

Щорічна звітна зустріч – Червень 2021р.

4.

Підготовка та участь в проведенні XII міжнародної конференції: «Економічний розвиток Українського Причорномор’я: глобальні виклики та інноваційні рішення», яка відбудеться у смт. Залізний Порт Херсонської обл. 12-13 вересня 2021 р.

Травень-Вересень 2021р.

5.

Проведення Звітної конференції за 2020/2021 навчальний рік, підведення підсумків виконання освітньої та наукової складової індивідуальних планів, ступінь виконання дисертаційних робіт докторантів, аспірантів та молодих вчених (здобувачів), що навчаються поза аспірантурою. Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих вчених, видання збірника тез доповідей конференції.

Жовтень 2021р.

6.

Надання пропозицій до актуальних нормативних документів в сфері науки і освіти, особливо з питань, що стосуються молодих вчених

Протягом року

7.

Участь в формуванні та виданні збірника наукових праць Інституту «Економічні інновації» (категорія Б)

Протягом року, в кожному з 4-х випусків

8.

Вирішення поточних питань роботи Ради

Протягом року

9.

Популяризація діяльності Ради молодих вчених

Протягом року

10.

Співпраця та взаємодія з національними та обласними Радами молодих вчених

Протягом року

11.

Підведення підсумків про роботу Ради молодих вчених Інституту за 2021 р.

Грудень 2021р.

12.

Обговорення і прийняття плану роботи Ради на 2022 рік

Грудень 2021р.

 


План роботи Ради молодих вчених ІПРЕЕД НАН України на 2020 рік 

План роботи Ради молодих вчених ІПРЕЕД НАН України на 2019 рік