Рада молодих вчених Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Керівні органи Ради молодих вчених

 

 

Голова Ради молодих вчених Інституту,

заступник директора Інституту з

наукової роботи – Лайко Олександр Іванович,

доктор економічних наук, старший науковий

співробітник

Заступник голови Ради молодих

вчених Інституту, старший науковий

співробітник відділу міжрегіонального

економічного розвитку Українського Причорномор’я

Єрмакова Ольга Анатоліївна

доктор економічних наук, професор

Секретар Ради молодих вчених

Інституту, провідний інженер

відділу ринку транспортних послуг

Магац Наталія Сергіївна