Науково-навчальні комплекси забезпечують координацію спільної діяльності його учасників у розвитку науки і освіти, що сприяє ефективному використанню науково-педагогічних кадрів, навчально-лабораторної та виробничій базі, впровадженню системи ступеневої підготовки фахівців, організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, розробці навчально-методичного забезпечення, спільному проведенню науково-дослідних робіт, апробації та використанню результатів наукових досліджень. Через науково-навчальні комплекси зміцнюється підготовка наукової молоді, відбувається залучення контингенту магістрів та практичних працівників ЗВО до наукової роботи, виконання досліджень і навчання у цільовій аспірантурі. Загалом діяльність науково-навчальних комплексів є важливою складовою організаційно-економічного забезпечення інноваційного розвитку національної економіки.

У зв’язку із набуттям чинності нової редакції Закону України «Про вищу освіту» у 2016 році Інститут отримав ліцензії на провадження освітньої діяльності на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за спеціальностями 051 - «Економіка» та 073 - «Менеджмент». Інститутом укладено договори про співпрацю з рядом вищих навчальних закладів з метою навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення підготовки докторів філософії в аспірантурі Інституту, зокрема з: Київським торговельно-економічним університетом, Херсонським національним технічним університетом та Одеським національним політехнічним університетом МОН України.

 

Договори з вітчизняними установами та ЗВО:

Назва договору Договір
Договір про співпрацю з Одеським національним політехнічним університетом МОН України 051 - Економіка.pdf
Договір про співпрацю з Одеським національним політехнічним університетом МОН України 281 - Публічне адміністрування та управління.pdf
Договір про співпрацю з кафедрою маркетингу ОНПУ .pdf
Договір про науково-технічну співдружність з Херсонським національним технічним університетом МОН України 051, 073.pdf
Договір про співпрацю з кафедрою зовнішньоекономічної діяльності ХНТУ 073 - Менеджмент.pdf
Договір про науково-освітню співпрацю Київським національним торговельно-економічним університетом МОН України 051, 073.pdf
Договір про наукове співробітництво з Інститутом відновлюваної енергетики НАН України Апробація досліджень.pdf
Договір про наукове співробітництво з Одеським національним морським університетом Обмін досвідом
Договір про співробітництво в сфері підготовки здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (докторів філософії) з Одеським національним економічним університетом

051, 073 - ІПРЕЕД НАН України

051, 071, 072, 073, 075, 076 - ОНЕУ

 Договір про співробітництво в сфері підготовки здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (докторів філософії) з Харківським національним економічним університетом ім. С. Кузнеця  051, 073
Договір щодо взаємообміну інформаційними ресурсами Обмін інформацією.pdf

 

 

Угоди з зарубіжними установами та ЗВО:

Назва Угоди Угода
Угода про наукову, освітню та культурну співпрацю з Вищою економічною школою у Білостоці (Польща) eng.pdf, укр.pdf, польск.pdf   
 Угода про наукову співпрацю з Інститутом регіональних досліджень Угорської академії наук (Будапешт, Угорщина) Обмін інформацією.pdf
 Угода про наукову, освітню та культурну співпрацю з Литовським інститутом аграрної економіки (Литва)  Підготовка фахівців.pdf
 Угода про міжнародну науковуспівпрацю з Сільськогосподарським університетом Пловдив (Болгарія)  Апробація досліджень.pdf
 Угода про співпрацю з Інститутом економіки сільського господарства Румунської Академії (Будапешт, Румунія) Обмін інформацією.pdf
 Угода про співпрацю з Університетом Анкари (Анкара, Турція) Обмін інформцією та апробація.pdf
 Угода про наукову, освітню та культурну співпрацю з Ярославською Дрежавною вищою технічно-економічною школою ім. о. Б. Маркєвича (Ярослав, Польща) Підготовка фахівців.pdf