Доповідач: провідний інженер Ажнакін С.Г.

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л.
 
Доповідач: н.с., к.е.н. Антонюк П.О.
 
Доповідач: м.н.с. Курносова А.В.
 
Доповідач: с.н.с., к.е.н. Нікішина О. В.
 
Доповідач: с.н.с., к.е.н. Рубель О.Є.
 
Доповідач: с.н.с., к.е.н. Тараканов М.Л.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Моліна О.В.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Кухарська Н.О.
 
Доповідач: інж. І категорії Циналевська І.А.
 
Доповідач: к.е.н., н.с. Антонюк П.О.
 
Доповідач: пров. інженер Ажнакін С.Г.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Бревнов О.О.
 
Доповідач: інж. І категорії Гетьман О.Л.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Ільченко С.В.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Осипов В.М.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л.
 
Доповідач: с.н.с., к.філос.н. Сараєва І.М.
 
Доповідач:  д.е.н., с.н.с. Шлафман H.Л.
 
Доповідач: с.н.с., к.т.н. Горячук В.Ф.
 
Доповідач: с.н.с., к.е.н., Липинська О.А.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лазарєва Є.В.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Фесенко О.О.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Єрмакова О.А.
 
27. «Оцінка інноваційного потенціалу малого підприємництва Українського Причорномор’я»
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лазарєва Є.В.
 
28. «Пропозиції щодо пріоритетів використання інноваційного потенціалу малого підприємництва Українського Причорномор’я»
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лазарєва Є.В.
 
Доповідач: с.н.с., к.філос.н.  Сараєва І.М.
 
Доповідач: с.н.с., к.філос.н.  Сараєва І.М.
 
Доповідач: с.н.с., к.е.н. Карпінська Г.В.
 
32. «Оптимізація використання потенціалу малого підприємництва Херсонської області для забезпечення її сталого розвитку»
Доповідач: с.н.с., к.е.н. Карпінська Г.В.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Галушкіна Т.П.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Галушкіна Т.П.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Садченко О.В.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Липинська О.А.
 
Доповідач: інж. І категорії Гетьман О.Л.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с.  Моліна О.В.
 
Доповідач: м.н.с.  Лукащук В.В.
 
40. «Підвищення використання потенціалу малого підприємництва Миколаївської області для забезпечення її сталого розвитку»
Доповідач: м.н.с.  Лукащук В.В.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л.
 
42. «Рекомендації по стимулюванню розвитку ринку екологічних послуг в Одеському регіоні»
Доповідач: д.е.н., проф.  Галушкіна Т.П.
 
43. «Пропозиції щодо плану дій уряду України»
Доповідач: акад. НАН України, д.е.н., проф. Буркинський Б.В.
 
44. Проект «Концепції стратегії розвитку портів в Україні»
Доповідач: д.е.н., проф. Котлубай О.М.
 
45. «Про наукову та науково-організаційну діяльність Дунайського біосферного заповідника НАН України»
Доповідач: к.б.н. Волошкевич О.М.
 
Доповідач: с.н.с., к.т.н. Горячук В.Ф.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лазарєва Є.В. 
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Рубеля О.Є.
 
Доповідач: д.г.н., проф. Дергачов В.О.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Рассадникова С.І.
 
52. «Методологические и методические основы многокритериальной оценки эффективности природопреобразующих проектов»
Доповідач: д.е.н., проф. Степанов В. М.
 
53. «Стратегія розвитку транспорту ЄС до 2050 р.: наслідки для міжнародної торгівлі»
Доповідач: д.е.н., проф. Котлубай  О.М.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Купінець Л.Є.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І.
 
Доповідач: к.е.н., н.с. Познанська І.В.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с.  Андрєєва Н.М.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с.  Лисюк В.М.
 
59. «Тенденції ринку енергоносіїв і міжнародна морська торгівля»
Доповідач: д.е.н., проф. Котлубай О.М.