ОГОЛОШЕННЯ

Національна академія наук України відповідно до свого Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», оголошує конкурс на заміщення посади директора Державної установи (далі ДУ) «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України».

Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора наукової установи мають: Президія НАН України, Бюро Відділення економіки НАН України, члени НАН України, вчена рада установи, колективи наукових відділів установи. Кандидатом на посаду директора наукової установи не може висуватися особа у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України (п.4.4., розділ ІV).

Кандидат на посаду директора державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Вносячи Відділенню економіки НАН України пропозиції щодо претендентів на посаду директора наукової установи НАН України, слід додати такі документи кандидатів: письмову згоду на балотування, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою; автобіографію; копії ідентифікаційного номеру платника податків, першої сторінки паспорта (засвідчену претендентом), трудової книжки, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань; список наукових праць; відзив про трудову діяльність з основного місця роботи; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465; довідку про наявність або відсутність судимості; інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; згоду на збір та обробку персональних даних за формою Державної служби України з питань захисту персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта) мають бути засвідчені в установленому порядку.

Прийом документів претендентів здійснюється Відділенням економіки НАН України протягом двох місяців з дня оприлюднення оголошення до 09 січня 2022 року за адресою: вул. Володимирська, 54, м. Київ. 

Довідки за телефонами:
Відділення економіки НАН України                           239 65 24; 234 7716.

Більш детальна інформація за посиланням 

 

1. Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора «ДУ Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України»

2. Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора «ДУ Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України»

3. Наказ про організацію підготовки та проведення виборів директора «ДУ Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України»

4. Виборча програма кандидата Буркинського Б.В. на посаду директора ДУ "Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України"

 

Відповідно до Постанови Президії НАН України від 27.10.2021 за №335 «Про проведення виборів директора Державної установи «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» 27 січня 2022 року, з 9.00 до 15.00 у залі Вченої ради – каб. 32, відбулися вибори директора Інституту.

Вибори відбулись згідно регламенту, встановленого «Методичними рекомендаціями щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи», затвердженими Постановою КМУ від 14 грудня 2016 р. за № 998 із здійсненням необхідних організаційних заходів.

Проголосувало більше 2/3 виборців, а саме – 47 штатних наукових співробітників.

За результатами таємного голосування голосів:

«за» – 45

«проти» – 2

недійсні бюлетені – немає.

5. Протокол виборчої комісії щодо проведення голосування на обрання на посаду директора ДУ "Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України" від 27.01.2022