Підготовка наукових кадрів
 

    Провідні спеціалісти Інституту приймають участь в підготовці науковців вищої кваліфікації для вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств півдня України  через діючу аспірантуру та докторантуру за спеціальностями:

 

№ п/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

 
 

1

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

 

2

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

 

   Порядок здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою зазначено в Постанові Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 (пп. 34–36)

 Щорічно в аспірантурі та докторантурі навчається близько 40 осіб, значна частина яких успішно захищають дисертації на здобуття вчених звань.  В докторантурі Інституту навчається 2 докторанти, в аспірантурі навчаються 35 аспірантів.

    За період існування в Інституті аспірантури і докторантури захищено понад 500 кандидатських та докторських дисертацій.