Інститут активно підтримує молодих вчених, які проходили зарубіжні стажування, приймають участь у вебінарах та продовжують розвивати міжнародні контакти для подальшого навчання.

Паралельно з навчальним процесом, аспіранти приймають участь у науковій роботі відділів Інституту (відповідно до власного наукового напрямку досліджень) як безпосередні виконавці НДР з різними джерелами фінансування, також приймають активну участь у написанні наукових доповідей, доповідних і аналітичних записок до органів влади різних рівнів.

У науковому керівництві аспірантами і викладанні дисциплін ОНП задіяні лише ті науковці, які є членами спеціалізованих вчених рад (в Інституті та інших рад в ЗВО), головами ДЕК в ЗВО, мають практику виконання НДР в якості керівника або відповідального виконавця, високу публікаційну активність, досвід керівництва аспірантами та виводу їх на публічний захист.

 До навчальних планів включено дисципліни за спеціальністю 051 «Економіка», а також дисципліни, які відповідають тематиці наукового дослідження кожного аспіранта.

 

Тематика досліджень аспірантів відповідає напрямам досліджень наукових керівників (дільш детально за посиалнням).

Наукові відділу Інституту мають довгу історію успішної співпраці з інституціями різних рівнів влади, науково-дослідними установами і ЗВО різних форм та прав власності.