Транспорт та логістика: сучасні виклики та перспективи розвитку (Transport & Logistics:
 Current Challenges and Prospects) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 18 листопада 2021 р. / [під наук ред. Ільченко С. В.] ; НАНУ, МОНУ та ін. – Одеса : ДУ ІРЕЕД НАН України, 2021. – 166 с.

ISBN 978-966-02-9787-6


Збірник містить тези доповідей за матеріалами заочної Міжнародної науково-практичної
конференції «Транспорт та логістика: сучасні виклики та перспективи розвитку» (“Transport &
Logistics: сurrent challenges and prospects”), що відбулася 18 листопада 2021 року на базі відділу
ринку транспортних послуг Інституту ринку та економіко-екологічних досліджень Національної
Академії наук України. Доповіді учасників конференції містять результати наукових досліджень
з питань організації перевезень та управління логістичними системами, економіко-фінансового
та правового забезпечення розвитку транспорту, інтелектуалізації ланцюгів постачання,
управління екологічною безпекою транспортних потоків та транспортної логістики міста.
Для науковців, фахівців транспортної сфери, докторантів, аспірантів, студентів.
УДК 656+005.932