30 травня 2018р. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України відвідала Експертна Комісія, що була затверджена рішенням Постійної комісії за науковими напрямами (ПКНН) при ССГН НАН України (протокол № 1/2018 від 30.01.2018р.), у складі: 

Голова ЕК

 Данилишин Богдан Михайлович 

 – завідувач кафедри регіоналістики і туризму, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, академік НАН України, д.е.н., професор;

Члени ЕК: 

Сторонянська Ірина Зеновіївна 

 – заступник директора з наукової роботи, Інститут регіональних досліджень НАН України, д.е.н., професор;

Іванов

Юрій Борисович 

– заступник директора Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, д.е.н., професор;

Ляшенко

В’ячеслав Іванович 

 

– керівник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва, Інститут економіки промисловості НАН України, д.е.н., професор;

Мішенін

Євген Васильович 

–     професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Сумський державний університет, д.е.н., професор.

 

В оцінювальному візиті брав участь член ПКНН ? д. е. н., професор, член-кореспондент  НАН України МАНЦУРОВ Ігор Германович.

Метою ЕК було отримання об’єктивної оцінки ефективності діяльності Інституту з урахуванням наявних умов кадрового, інформаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення; стимулювання науково-дослідної та інноваційної діяльності; прийняття обґрунтованих управлінських, організаційних та фінансових рішень; наближення до європейської практики оцінювання ефективності діяльності наукових установ. Оцінювання проводилось за критеріями у відповідності до вимог Методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України, що затверджена Постановою Президії НАН України №75  від 15.03.2017р (зі змінами та доповненнями від 23.01.2018 р.).

 

                

Голова Експертної комісії, акад. НАН України, Данилишин Б.М. виступив з вітальним словом

 

            

З презентацією Директора  щодо діяльності Інституту за 2013-2017 роки можна ознайомитись тут.