ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!

запрошуємо Вас взяти участь у роботі

VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»,

яка відбудеться

8 травня 2020 року в Луцькому національному технічному університеті

 

 

Форма участі: дистанційна (із використанням технології відеоконференції ZOOM).

Останній термін подання заявок, тез доповідей: до 3 травня 2020 року.

Розміщення електронної версії збірника: до 20 травня 2020 р.

 Мета конференції – обговорення та узагальнення результатів наукових досліджень студентів, аспірантів та молодих вчених з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки.

 

 ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Теорія та практика маркетингового управління підприємствами.
  2. Практична реалізація засад маркетингового менеджменту на міжнародному та регіональному рівнях.
  3. Організаційне, кадрове, фінансово-облікове, логістичне та інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємств.
  4. Інноваційно-управлінські засади розвитку підприємств.

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

8 травня 2020 р.

 

930    –  реєстрація учасників конференції в онлайн-системі ZOOM.      

1000 – відкриття конференції. Пленарне засідання

1300 – обідня перерва

1400 – засідання секцій (відповідно до програми та графіка їх роботи)

1700 – заключне пленарне засідання 

РЕГЛАМЕНТ

Доповідь на пленарному засіданні  – 10 хв

Доповідь на секційному засіданні   – 5 хв

Виступ при обговоренні доповіді   – 3 хв

Виступ під час дискусії з

проблемних питань                          – до 5 хв

 

З А Я В К А

на участь у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції

студентів та молодих вчених

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»

     

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

Для студентів прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь і вчене звання наукового керівника

 

Назва навчального закладу

 

Назва тематичного напрямку конференції

 

Назва доповіді

 

Контактний телефон

 

Е-mail (обов’язково!)

 

Плануєте взяти участь в онлайн-пленарному засіданні 08 травня об 11.00, що відбудеться на платформі ZOOM?

 

Так (виступити з доповіддю)

 

Так лише як слухач

 

Ні

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 

До опублікування приймаються тези, які не друкувалися раніше.

Матеріали мають бути підготовлені за допомогою редактора MS Word.

Аркуш формату А5. Поля – 1,5 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 10, інтервал –1. Абзацний відступ – 1 см.

Обсяг тез - 2 або 3 повні сторінки.

Робоча мова конференції: українська, англійська, польська, російська.

У правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по батькові автора або співавторів, назва навчального закладу (без скорочень); для студентів вказати прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та звання наукового керівника.

Назву тез друкувати великими жирними літерами симетрично до тексту.

В кінці тез подається перелік використаних джерел, посилання на які в тексті є обов’язковими. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Перелік використаних джерел наводиться бібліографічним списком джерел відповідно до діючих вимог.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора або першого співавтора (наприклад Solomon.doc).

Подані до публікації тези повинні чітко відповідати тематичним напрямам конференції. У випадку невідповідності, оргкомітет конференції бере на себе відповідальність щодо відхилення надісланих тез доповідей.

Рукописи тез потрібно ретельно відредагувати.

Тези друкуватимуться в авторській редакції. Автори опублікованих матеріалів нестимуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології, інших відомостей.

Матеріали, які не відповідатимуть вищевказаним вимогам розміщуватись на сайті та публікуватися не будуть.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

Сергійчук Іванна Петрівна

Луцький національний технічний університет

(для студентів) Науковий керівник: Іванов Іван Іванович,

д.е.н., професор, Луцький НТУ

 

ПРОЕКТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАЧА КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

(ПОВНИХ 2 – 3 СТОРІНКИ ЗІ СПИСКОМ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ)

 

Перелік використаних джерел:

(НЕ МЕНШЕ ТРЬОХ ДЖЕРЕЛ)

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференція проходитиме у дистанційній формі (із використанням технології відеоконференцій ZOOM). Після одержання матеріалів (тез доповідей та заявки на участь) оргкомітет конференції відправить на зазначену у заявці учасника конференції електронну адресу код для входження у систему відеоконференції ZOOM. Участь у конференції є безкоштовною! Збірник тез доповідей конференції у PDF форматі  буде представлено на сайті Луцького НТУ.

Заявку та тези доповіді просимо надіслати до 03 травня 2020 року на електронну адресу: Konfmarkmen2020@ukr.net.

 

 

КООРДИНАТОРИ ЗАХОДУ

+38-095-611-51-00 Валентина Олександрівна Морохова – голова організаційного комітету, завідувач кафедри маркетингу, професор, Луцький НТУ

+38-095-658-45-24 Надія Віталіївна Ковальчук – член організаційного комітету, декан факультету бізнесу, доцент, Луцький НТУ

+38-095-777-32-80 Сергій Ярославович Войтович – член організаційного комітету, професор кафедри маркетингу, Луцький НТУ

+38-050-557-62-65 Лорві Ірина Федорівна – відповідальний секретар конференції, доцент кафедри маркетингу, Луцький НТУ