ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інститут управління Класичного приватного університету запрошує докторантів, аспірантів, професорсько-викладацький склад, слухачів магістратури, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ

взяти участь у VІІI Міжнародній заочній науково-практичній конференції Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика”, що відбудеться 27 листопада 2020 р.

 Метою проведення конференції є обговорення актуальних теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з формуванням ефективних механізмів державного управління та менеджменту й розробка пропозицій щодо впровадження новітнього вітчизняного та зарубіжного досвіду в діяльності підприємств, установ, органів державної влади й місцевого самоврядування.

 Тематичні напрями роботи конференції:

  1. Розвиток публічного управління і адміністрування в умовах суспільної нестабільності.
  2. Проблеми та наслідки реформи системи місцевого самоврядування в Україні.
  3. Сучасні виклики розвитку менеджменту як передумови ефективного функціонування підприємств та технології адміністративної діяльності: українські реалії та зарубіжний досвід.
  4. Сучасні інформаційні технології в управлінні.

 Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська.

 Збірник матеріалів конференції буде виданий в електронному вигляді та розміщений у термін до 01.02.2021 р. на сайті Класичного приватного університету за адресою:

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/5539

 Умови участі в конференції:

Для участі в конференції необхідно до                27 листопада 2020 р. надіслати: заявку (зразок додається) та текст тез доповіді в електронному варіанті (файл *.doc MS Word) на електронну пошту за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Вимоги до оформлення тез доповідей

Приймаються тези обсягом від 3 до 5 сторінок формату А-4, надруковані в текстовому редакторі Mіcrosoft Word версії 6.0 або 7.0.

Тези мають бути оформлені відповідно до вимог:

  1. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – по 2 см; міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; стиль – звичайний; абзацний відступ – 1,25.
  2. У верхньому правому куті (від поля) зазначити прізвище, ім’я, по-батькові автора, нижче – науковий ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію. Назву тез друкувати великими літерами симетрично до тексту.
  3. Назва файла повинна відповідати номеру секції та прізвищу автора або першого співавтора (наприклад: 1_Petrov.doc).
  4. Текст тез потрібно ретельно відредагувати. За мовностилістичні помилки відповідальність несе автор.

  

 

Оргкомітет залишає за собою право редагування тез. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції.

 

Участь у конференції є  БЕЗКОШТОВНОЮ.

 

Сподіваємось, що конференція сприятиме розвитку наукових, ділових та особистих контактів між управлінцями України й інших держав.

 

Щиро запрошуємо

до плідної співпраці!

 

З повагою,

організаційний комітет

конференції.

 

З інформацією щодо інших науково-технічних заходів Класичного приватного університету можна ознайомитись на сайті:

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/5539