Запрошуємо до участі у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених “Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти”.

Шановні науковці !

Навчально-науковий інститут економіки, Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій, Навчально-науковий інститут бізнесу, природокористування і туризму, Навчально-науковий інститут менеджменту, харчових технологій та торгівлі НУ «Чернігівська політехніка» , Наукове товариство здобувачів вищої освіти та молодих вчених НУ «Чернігівська політехніка» запрошують до участі !

22 грудня 2020 року відбудеться щорічна вже ІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених “Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти”.

Конференція відбудеться у заочній формі. Запрошуємо студентів, аспірантів та молодих учених до участі у конференції!

Тематичні секції конференції:

1. Сталий розвиток регіональних та національних соціально-економічних систем.

2. Детермінанти інноваційного розвитку національної економіки.

3. Фінансова політика: сучасні проблеми та перспективи вдосконалення.

4. Обліково-аналітичні аспекти забезпечення сталого розвитку національної економіки.

5. Соціо-гуманітарні, історико-культурні та правові аспекти розвитку суспільства в умовах глобалізації.

6. Сучасні аспекти публічного управління, менеджменту та маркетингу.

7. Сучасні проблеми розвитку туристичної індустрії.

8. Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці.

9. Оптимізація та раціональне використання агроресурсного потенціалу.

Форма участі у конференції – заочна. Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

Участь у конференції для учасників з НУ “Чернігівська політехніка” – безкоштовна.

Для учасників з інших ЗВО – вартість участі становить 70 грн.

Для участі у роботі конференції просимо Вас до 19 грудня 2020 року надіслати тези на адреси секцій, вказані у інформаційному листі.

Детальніше – у інформаційному листі.