Науково-технічна бібліотека Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України заснована у 1970 році одночасно з відкриттям інституту, як бібліотека Одеської філії Інституту економіки АН УССР. Основний фонд бібліотеки складається з наукової, учбової та довідкової літератури з питань економіки, природокористування, екології, історії, філософії, права, географії, соціології, демографії, політології, математики та статистики (включаючи статистичні збірники України та Одеської області з 1954 року). Окремо виділено Дисертаційний фонд (рукописи аспірантів та докторантів, що захищались у спецрадах Інституту на протязі його існування), Фонд авторефератів, Фонд наукових звітів Інституту та Фонд наукових видань Інституту. У Фонді періодичних та продовжуваних видань зберігаються багаторічні комплекти українських та іноземних видань, зокрема: Вісник НАНУ, Демографія та соціальна економіка, Економіка і прогнозування, Економіка і регіон, Економіка промисловості, Економіка та держава, Економіка України, Економіка харчової промисловості, Економіст, Економічна теорія, Інвестиції, Наука та інновації, Освіта, Порты Украины, Проблеми науки, Регіональна економіка, Соціально-економічні проблеми сучасного періоду, Судоходство, Фінанси України, Проблемы прогнозирования, Проблемы теории и практики управления, Регион, Региональная экономика, Российский экономический журнал, Финансы, Проблемы окружающей среды и природных ресурсов, American Sociological Review, California Management Review, Environmental Engineering and Management Journal, Environmental protection and ecology, Journal of Environmental Economics and Managment, Transport Economics and Policy. У бібліотеці зберігаються повні комплекти наукових збірників, які було видано Інститутом в різні роки.

Бібліотечний фонд Інституту  нараховує близько 42 тис.  примірників: іноземних видань 2300 примірників, періодичних та продовжуваних – 25 тис. та  виробничо-практичних – 6 тис. В обмінному фонді зберігається 1400 примірників видань Інституту.

До послуг читачів довідково-пошуковий апарат бібліотеки представлений картковими алфавітним, систематичним і алфавітно-предметним каталогами всіх фондів бібліотеки  на всі види видань та наступними картотеками: іменна картотека праць співробітників Інституту, хронологічна картотека наукових праць Інституту, картотека періодичних та продовжуваних видань.

Щорічно бібліотека здійснює передплату близько 15 наукових періодичних видань та 8 газет у паперовому вигляді, а також передплачує у електронному вигляді інформаційні матеріали Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, а саме: інформаційні бюлетені, дайджести новин, інформаційні видання, реферативні видання. Згідно договору про співпрацю Головне управління статистики в Одеській області безкоштовно надає Інституту у електронному вигляді всі види статистичної продукції по Одеській області.

На сайті Інституту діє постійна електронна виставка видавничої діяльності Інституту та було підготовлено нову виставку нових надходжень. На сторінці бібліотеки опубліковано перелік видань дисертаційного, обмінного фондів та фонду наукових видань Інституту.

Бібліотека співпрацює з провідними бібліотеками м. Одеси та має відкритий міжбібліотечний абонемент у Одеській Національній бібліотеці.

Приміщення бібліотеки складається зі книгосховища та читального залу (70 кв. м.) на 8 місць, де знаходиться абонемент, каталог та постійно діють стенди нових публікацій співробітників Інституту та нових періодичних видань. Бібліотека надає доступ до зарубіжних баз наукової інформації Scopus та Web of Science з робочих місць у читальній залі.

Бібліотека обслуговує співробітників, аспірантів, здобувачів Інституту та студентів профільних учбових закладів міста.

Зав. бібліотекою Бородіна Вікторія

тел. (097) 0937500

Графік роботи бібліотеки пн.-чт. з 9.00 по 17.00