Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017р. (зі змінами відповідно Наказу  №1218 від 07.11.2018р.)  в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України спеціалізована вчена рада Д 41.177.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» строком на три роки.

Склад Спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

 1. Ільченко Світлана Віталіївна, д.е.н., професор, завідувач відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

 1. Мартієнко Антоніна Іванівна, д.е.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.06.

Вчений секретар:

 1. Карпінська Ганна Володимирівна, к.е.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.04.

Члени ради:

 1. Альохін Олексій Борисович, д.е.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.04;
 2. Андрєєва Наталя Миколаївна, д.е.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.06;
 3. Буркинський Борис Володимирович, д.е.н., професор, директор, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.04;
 4. Бутенко Анатолій Іванович, д.е.н., професор, завідувач відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.04;
 5. Жихарєва Влада Вікторівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний морський університет, спеціальність 08.00.04;
 6. Купінець Лариса Євгенівна, д.е.н., професор, завідувач відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.06;
 7. Ніколаєва Людмила Леонідівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Одеська морська академія», спеціальність 08.00.04;
 8. Осипов Володимир Миколайович, д.е.н., професор, старший науковий співробітник відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.04;
 9. Рубель Олег Євгенович, д.е.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.06;
 10. Садченко Олена Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.06;
 11. Хумарова Ніна Іпполитівна, д.е.н., старший науковий співробітник, вчений секретар, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.06.
 12. Черчик Лариса Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.06.